Distributie

Distributie is de verspreiding van goederen en producten naar de eindgebruikers. Door een goede distributie kunnen bedrijven een maximaal aantal potentiële klanten bereiken en zo hun verkoop vergroten. Distributie is nodig nadat bedrijven een product hebben geproduceerd. De producten moeten worden vervoerd van de plaats van productie, via een magazijn of opslagplaats, naar een detailhandelszaak of winkel

Productdistributie is het proces waarbij producten beschikbaar worden gesteld voor gebruik of consumptie.

Nederland is een klein, maar dichtbevolkt land in Europa. Nederland heeft een zeer goede vervoersinfrastructuur, die een uitgebreid netwerk van wegen, spoorwegen en waterwegen omvat. Dit maakt het gemakkelijk om goederen en producten door het hele land te distribueren.

De belangrijkste soorten distributie in Nederland zijn de volgende:

  • Detailhandeldistributie: Dit is de distributie van goederen aan individuele consumenten via detailhandelszaken.
  • Groothandelsdistributie: Dit is de distributie van goederen aan detailhandelaren of andere bedrijven.
  • Direct marketing: Dit is de verkoop van producten rechtstreeks aan consumenten via een webwinkel, televisiewinkelprogramma's of andere directe kanalen.
  • Fabricagedistributie: Distributie van goederen binnen een bedrijf. Dit gaat over de onderdelen die in een toeleveringsketen nodig zijn. Een goed voorbeeld van dit type distributie is een autofabrikant, die onderdelen koopt van kleinere leveranciers om auto's te produceren.

Distributiecentrum

Een distributiecentrum, of DC, is een faciliteit die door bedrijven wordt gebruikt om producten centraal op te slaan en te distribueren naar detailhandelaren of andere bedrijven. Dit kan gebeuren via groothandelsdistributie of direct marketing. Het DC kan ook dienen als een productiedistributiecentrum, wat betekent dat het goederen distribueert naar bedrijven binnen de toeleveringsketen. In 2020 waren er in Nederland 2455 distributiecentra (Bron: NVM).

Kennisbank