Transportverzekering - Hoe dek je risico van transport af?

De transportverzekering zorgt ervoor dat zowel klant als transporteur niet bang hoeven te zijn voor hoge kosten in geval van schade. Het vervoer van spullen brengt risico's met zich mee. Die worden afgedekt door een goede verzekering.

Een transportverzekering is een schadeverzekering. Dit in tegenstelling tot de zogenaamde sommenverzekering die op een vast moment een vooraf bepaald bedrag vergoed. Een schadeverzekering daarentegen geeft alleen dekking wanneer er daadwerkelijk schade ontstaat. De hoogte van de uitkering is gebaseerd op de hoeveelheid schade.

Zowel vervoerder als verlader kunnen zich verzekeren tegen schade. Hieronder gaan we nader in op de diverse manieren waarop zowel opdrachtgever als vervoerder zich kunnen verzekeren.

transportschade

Transportverzekeringen voor transportbedrijven

Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering

In de meeste gevallen is de transporteur aansprakelijk voor schade aan vervoerde goederen. Deze aansprakelijkheid van de vervoerder is in de meeste gevallen wel beperkt tot een maximumbedrag van €3,40 per kg vervoerde lading. Deze beperking gaat niet op wanneer er opzet van de transporteur in het spel is.

Bij veel soorten wegtransport binnen Nederland zijn zowel de regels uit het Burgerlijk Wetboek als de zogenaamde AVC, de Algemene Vervoerscondities 2002, van toepassing. Internationaal gelden veelal de vergelijkbare CMR voorwaarden.

Bovenstaande voorwaarden vertegenwoordigen de belangen van zowel verlader als vervoerder. Wij raden beide partijen dan ook altijd aan zoveel mogelijk deze voorwaarden te voeren. Deze voorwaarden worden in Nederland beheerd door de Stichting Vervoeradres. U kunt deze voorwaarden hieronder downloaden. Op de website van de stichting kunt u ook een Engelstalige versie vinden als ook de CRM voorwaarden.

De Stichting Vervoeradres beheert algemene voorwaarden voor wegtransport en binnenvaart. Deze voorwaarden kunt u gratis downloaden en toepassen in uw vervoercontracten.

Aangezien de transporteur in veel gevallen toch de eindverantwoordelijke zal zijn, kan deze de eigen aansprakelijkheid afdekken door middel van een vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering. Doordat deze verzekering gebaseerd is op de AVC en CMR wordt de verzekering ook wel de AVC-verzekering of CRM-verzekering genoemd.

Deze vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering wordt aangeboden door private verzekeringsmaatschappijen. De hoogte van de premie die je betaalt hangt onder andere af van het type bedrijf (mkb of zzp), welk soort transporten er worden uitgevoerd en tot welk bedrag schade of diefstal vergoed wordt. Bij dat laatste liggen de gebruikelijke bedragen ergens tussen de €500.000 en €1.500.000.

Kortom: zorg ervoor dat de transporteur volgens de AVC (en CMR) rijdt en dat de transporteur zijn eigen aansprakelijkheid goed gedekt heeft via een vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering.

Transportverzekeringen voor opdrachtgevers / verladers

Goederentransportverzekering

Indien de vervoerder de goederen vervoert onder bepaalde vervoerscondities zoals de AVC/CRM condities dan is de vervoerder bij onrechtmatig handelen beperkt aansprakelijk tot het bedrag van € 3,40 per kg. Wenst u de vervoerde zaak volledig vergoed te hebben, dan kunt u dit met een transportverzekering verzekerd krijgen.

Het uitgangspunt is dus dat de vervoerder aansprakelijk is, maar tot een bepaald bedrag. Dit betekent in de praktijk dat bij waardevolle transporten, de eigenaar van de vervoerde spullen behoorlijk gedupeerd kan worden in geval van schade.

Om dit risico voor de klant te beperken kan deze een goederentransportverzekering afsluiten. Deze verzekering zorgt ervoor dat de schade van de klant toch vergoed wordt in geval:

 • De waarde van het transport ligt boven de AVC (€3,40 per kg) en CMR (+/- €9,50 per kg).
 • De vervoerder niet aansprakelijk kan worden gesteld maar zich kan beroepen op overmacht, bijzondere risico's, laden/lossen door de klant of wanneer er onjuiste informatie is verstrekt door de klant.
 • De vervoerder niet in staat is de schade aan de klant te vergoeden. Bijvoorbeeld in geval van faillissement van de transporteur, maar vaker wanneer de transporteur niet verzekerd is.

De meeste verzekeraars specialiseren zich in zakelijke goederentransportverzekeringen. Ook een particulier kan zo'n verzekering zelfs voor een eenmalig transport afsluiten.

Kortom: we raden klanten altijd aan de goederen die door een transporteur vervoerd worden goed te verzekeren. Dit geldt met name voor waardevolle goederen.

gescrashte auto transportverzekering

Premie goederentransportverzekering

Om de hoogte van de premie van de goederentransportverzekering vast te stellen dient de verzekeraar een goed beeld te hebben van de waarde van de goederen en de mogelijke risico's. In de regel worden de volgende gegevens opgevraagd:

 • NAW-gegevens
 • Duidelijke omschrijving van de te verzekeren zaken
 • Welk bedrag wilt u ontvangen in geval van schade?
 • Wat is de maximum waarde van de goederen die op enig ogenblik aanwezig zijn?
 • Verzekerde reis: Van waar naar waar gaan de goederen? Worden de goederen nog tussentijds ergens opgeslagen? Zo ja, waar (adres, bouwaard)? Hoe lang? Welke waarde ligt daar dan maximaal?
 • Hoe worden de goederen vervoerd? In geval van zendingen met een zeeschip, hoeveel containers gaan er maximaal aan boord van het zeeschip. Wat is de naam van het schip.
 • Hoe zijn de goederen verpakt?

Verzekering voor eigen vervoer van eigen goederen

Wanneer je met je eigen auto of bestelbus je eigen goederen (handel, gereedschap) vervoert, kun je overwegen om een transportverzekering voor eigen vervoer af te sluiten. Deze verzekering geeft dekking aan beschadiging of verlies van goederen van je onderneming die je zelf vervoert. Dit kan handig zijn als je bijvoorbeeld zelf spullen aflevert bij klanten of met een bus op locatie werkt en je eigen gereedschap meeneemt.

Transportverzekeringen vergeleken

GoederentransportverzekeringEigen vervoerverzekeringVervoerdersaansprakelijkheidsverzekering
Voor wie?✅ Jij (particulier) of jouw bedrijf (zakelijk) is eigenaar van de te vervoeren goederen✅ Jij (particulier) of jouw bedrijf (zakelijk) is eigenaar van de te vervoeren goederen✅ Jouw bedrijf vervoert de goederen maar is niet de eigenaar van de goederen.
✅ Je huurt een transportbedrijf in om jouw goederen te vervoeren.✅ Jij vervoert de goederen zelf met een eigen of gehuurd voertuig.✅ Je transporteert goederen van derden, particulier of zakelijk. Bijv. je bezorgt een pakket van een klant
Wanneer kies je hiervoor?✅ Als je eenmalig of regelmatig spullen met een behoorlijke waarde laat vervoeren door een transporteur.✅ Als je eenmalig of regelmatig spullen met een behoorlijke waarde zelf vervoert.✅ Onder de AVC/CMR condities ben je aansprakelijk tot €3,40 p/kg lading.
Wat als ik me niet verzeker?✅ Dan is de transporteur in veel gevallen aansprakelijk voor maximaal € 3,40 p/kg lading. Waarde daarboven komt voor jouw rekening.✅ Niet-verzekeren zorgt dat je zelf de gehele mogelijke schade betaalt.✅ Als je als transporteur niet je aansprakelijkheid afdekt met een verzekering, ben je op zijn minst aansprakelijk voor iedere € 3,40 p/kg lading en in sommige gevallen voor een hoger bedrag.

Wat kost een transportverzekering?

Prijzen goederentransportverzekering

De prijs van een goederentransportverzekering wordt meestal gebaseerd een percentage van de dagwaarde van de goederen. Van belang is tot welk bedrag je verzekerd wilt zijn en wat voor een soort producten het zijn. Verder kan van belang zijn of de vracht internationaal of binnen Nederland wordt getransporteerd. De premie is meestal een paar procent van de productwaarde. Vaak komt hier nog een klein bedrag aan administratiekosten bovenop. Aangezien de vervoerder een vrij lage aansprakelijkheid heeft, kan het bij wat duurdere producten waarbij een reële kans op schade aanwezig is lonen om een goederentransportverzekering af te sluiten.

Prijzen vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering

De vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering wordt afgesloten door de vervoerder. De hoogte van de premie hangt onder andere af van het type vervoer dat de vervoerder aanbiedt en de grootte van uw bedrijf. Verder wordt uiteraard gekeken naar wat er precies gedekt wordt. Tot welk bedrag boven de CMR/AVC-limiet van € 3,40 per kg wordt er gedekt? Geldt de dekking binnen Nederland of ook internationaal? Welke andere schade wordt gedekt?

Onderstaand zijn schattingen van de kosten van een transportverzekering premie voor transportbedrijven:

 • Algemeen distributievervoer
  • lichte vrachtwagen: € 300 tot € 400 per maand
  • zware vrachtwagen: € 400 tot € 500 per maand
  • vrachtwagen met aanhanger: € 500 tot € 600 per maand
 • Wagenladingvervoer
  • vrachtwagen met aanhanger: € 500 tot € 600 per maand
  • trekker met oplegger: € 500 tot € 600 per maand
 • Geconditioneerd vervoer / vriestransport
  • vrachtwagen met koelmotor: € 400 tot € 500 per maand
  • vrachtwagen met aanhanger met koelmotor: € 600 tot € 700 per maand
  • trekker met oplegger met koelmotor: ongeveer € 600 per maand
 • Tankvervoer
  • Trekker met oplegger inclusief compressor: € 600 tot € 700 per maand

In het algemeen liggen de verzekeringskosten (per voertuig) tussen de € 300 en € 800 per maand.

Wij helpen u graag

Ben u op zoek naar een transportverzekering maar komt u er niet helemaal uit? Geen zorgen, wij helpen u graag. Vul het onderstaande formulier zo volledig mogelijk in en dan ontvangt u binnen 7 werkdagen vrijblijvend advies van ons.

Kennisbank