Incoterms

Incoterms (International Commercial Terms) is een geheel van internationale regels, rechten en plichten voor de koper en de verkoper bij internationaal transport. Deze zijn vastgesteld door de Internationale Kamer van Koophandel (International Chamber of Commerce, ICC).

Deze regels zijn opgesteld om internationaal transport makkelijker en helderder te maken. Als je zaken doet met het buitenland en je spreekt een Incoterm af, dan weten beide partijen waar je aan toe bent. De Incoterms worden iedere 10 jaar herzien en in de laatste versie uit 2020 zijn er 11 verschillende Incoterms vastgelegd.

Wat betekent het als je een Incoterm afspreekt?

Als je met een handelspartner een Incoterm afspreekt dan is het direct duidelijk wie van de twee partijen er verantwoordelijk is voor het transport en voor de documenten voor de douane. Daarnaast is het duidelijk wie wel risico draagt. Het is dus eigenlijk een standaard set van afspraken over het transport van de goederen.

De Incoterms 2020

Zoals gezegd zijn er 11 geldende Incoterms. Hieronder lichten we ze kort toe en onderaan de pagina worden ze verder toegelicht.

1. EXW - Ex Works. De verkoper draagt geen verantwoordelijkheid voor het transport. Hij dient alleen maar de goederen klaar te zetten voor transport. De koper is verantwoordelijk voor het volledige transport.

2. FCA - Free Carrier. De verkoper heeft nog steeds nauwelijks verantwoordelijkheid voor het transport. De verkoper dient op een afgesproken plaats, zoals zijn bedrijfspand of een overslagpunt, de goederen over te dragen aan de vervoerder. De koper is verantwoordelijk voor het gehele transport en draagt alle kosten en risico's van verlies of beschadiging van de goederen vanaf het moment dat de goederen worden overgedragen.

3. FAS - Free Alongside Ship. De verantwoordelijkheid van de verkoper is om de goederen naar de afgesproken verschepingshaven te brengen en daar langszij het afgesproken schip te plaatsen. De verkoper is verantwoordelijk en draagt de kosten tot aan dat punt. Daarna zijn de kosten en risico's voor de koper. De koper is dus ook verantwoordelijk voor het laden.

dozen incoterms

4. FOB - Free On Board. De verantwoordelijkheid van de verkoper eindigt wanneer de goederen aan boord van het afgesproken schip zijn in de overeengekomen verschepingshaven. Hierna draagt de koper alle kosten en risico's.

5. CPT - Carriage Paid To. De risico's en kosten worden overgedragen van de verkoper op de koper, zodra de goederen op een afgesproken plek worden overgedragen aan de vervoerder van de koper. Deze afgesproken plek kan overal zijn. Meestal is dit wanneer er wordt overgegaan op een andere manier van transport. Bijvoorbeeld wanneer een container van een vrachtwagen op een vrachtschip wordt geladen.

6. CIP - Carriage and Insurance Paid To. CIP lijkt erg veel op CPT. Ook hierbij wordt er een plek afgesproken waarbij de goederen worden overgedragen (en daarbij ook de kosten en het risico) van de verkoper naar de koper. Het enige verschil is dat de verkoper verplicht is een goederenverzekering af te sluiten voor zijn gedeelte van het transport.

7. CFR - Cost and Freight. De verantwoordelijkheid van de verkoper eindigt wanneer hij de goederen aan boord heeft gebracht op het overeengekomen schip. Vanaf dat moment liggen de verantwoordelijkheid en de risico's bij de koper.

8. CIF - Cost Insurance and Freight. CIF lijkt erg veel op CFR. Hierbij geldt ook dat de verkoper de goederen aan boord van het afgesproken schip moeten krijgen en zorgen draagt voor die kosten en het risico. Het enige verschil is dat de verkoper verplicht is een goederenverzekering af te sluiten voor zijn gedeelte van het transport.

9. DAP - Delivered at Place. Hierbij is het de verantwoordelijkheid van de verkoper om de goederen af te leveren op bestemming. Dit kan bijvoorbeeld het bedrijf zijn dat de goederen heeft besteld of een andere bestemming in het land van aankomt.

10. DPU - Delivered at Place Unloaded. DPU is bijna hetzelfde als DAP, alleen draagt de verkoper hierbij ook de verantwoordelijkheid van het lossen. De verkoper is dus verantwoordelijk voor de kosten en risico's totdat de goederen op de afgesproken locatie zijn gelost.

11. DDP - Delivered Duty Paid. Bij DDP draagt de verkoper de meeste verantwoordelijkheid en is hij praktisch verantwoordelijk voor het gehele transport. Naast dat hij verantwoordelijk is voor de risico's en kosten van het transport, is de verkoper ook verantwoordelijk voor de inklaring bij de douane, invoerheffingen (zoals invoerrechten en invoer BTW).

Kennisbank transport