UN nummers

Het UN-nummer of stofidentificatienummer is een getal bestaande uit 4 cijfers dat hoort bij een bepaalde gevaarlijk stof. Dit nummer is opgesteld door de Verenigde Naties (United Nations, vandaar het UN-nummer) en is bedoeld om de gevaarlijke stof tijden het transport te identificeren. Dit is vastgelegd in de UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods.

Het UN-nummer wordt internationaal erkend en is in de meeste landen een vereiste voor het transport van gevaarlijke goederen. Op de verpakking moet het UN nummer duidelijk zichtbaar zijn zodat het van de buitenkant duidelijk is om wat voor soort gevaarlijke stof het gaat.

In de database hieronder staan alle gevaarlijke stoffen en het daarbij behorende UN-nummer, met zowel de Engelse als de Nederlandse naam. Ook is hier de ADR-gevarenklasse te vinden en de bijbehorende etiketten.

Als je op zoek bent naar een vervoerder die gevaarlijke stoffen kan vervoeren, dan kun je terecht in onze bedrijvengids. Hier staat nauwkeurig aangegeven welke vergunningen en certificaten iedere vervoerder heeft. Daarnaast kun je via ons offerteplatform direct meerdere offertes aanvragen bij gevaarlijke stoffentransporteurs.

Displaying 1 - 25 of 2.922

 UN nummer Nederlands naam Gevaarsidentificatienummer (ADR) Etiketten
UN 0004AMMONIUMPIKRAAT, droog of bevochtigd met minder dan 10 massa-% water1
UN 0005PATRONEN VOOR WAPENS, met springlading1
UN 0006PATRONEN VOOR WAPENS, met springlading1
UN 0007PATRONEN VOOR WAPENS, met springlading1
UN 0009BRANDMUNITIE, met of zonder verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading1
UN 0010BRANDMUNITIE, met of zonder verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading1
UN 0012PATRONEN VOOR WAPENS, MET INERT PROJECTIEL of PATRONEN VOOR KLEINKALIBERWAPENS1.4
UN 0014LOSSE PATRONEN VOOR WAPENS of LOSSE PATRONEN VOOR KLEINKALIBERWAPENS of LOSSE PATRONEN VOOR GEREEDSCHAP1.4
UN 0015ROOKMUNITIE, met of zonder verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading, die stoffen giftig bij inademing bevat1+6.1
UN 0015ROOKMUNITIE, met of zonder verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading, die stoffen giftig bij inademing bevat1+8
UN 0015ROOKMUNITIE, met of zonder verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading, die stoffen giftig bij inademing bevat1
UN 0016ROOKMUNITIE, met of zonder verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading1
UN 0016ROOKMUNITIE, met of zonder verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading1+8
UN 0016ROOKMUNITIE, met of zonder verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading1+6.1
UN 0018TRAANVERWEKKENDE MUNITIE, met verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading1+6.1+8
UN 0019TRAANVERWEKKENDE MUNITIE, met verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading1+6.1+8
UN 0020MUNITIE, GIFTIG, met verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading
UN 0021MUNITIE, GIFTIG, met verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading
UN 0027ZWART BUSKRUIT, korrels of poeder1
UN 0028ZWART BUSKRUIT, GEPERST of ZWART BUSKRUIT, IN PELLETS1
UN 0029SLAGPIJPJES, NIET ELEKTRISCH1
UN 0030SLAGPIJPJES, ELEKTRISCH1
UN 0033BOMMEN, met springlading1
UN 0034BOMMEN, met springlading1
UN 0035BOMMEN, met springlading1
 UN nummer Nederlands naam Gevaarsidentificatienummer (ADR) Etiketten

Kennisbank