Koel- en vriestransport

Dit wordt ook wel geconditioneerd transport genoemd. Dit gebeurt door vrachtwagens waarbij de atmosfeer in de laadruimte gereguleerd kan worden. Deze vorm van transport is nodig voor het transport van levensmiddelen en bederfelijke goederen. Er zijn verschillende vormen van geconditioneerd transport. Zo heb je bijvoorbeeld een "simpele" geïsoleerde truck of bestelwagen met een ventilatiesysteem. Deze zijn bijvoorbeeld geschikt voor het verplaatsen van fruit. Daarnaast zijn er ook bestelwagens en trucks met volledige koelsystemen die de temperatuur van de vracht kunnen bepalen. Deze koelsystemen kunnen aangedreven worden door dieselgeneratoren of ze kunnen gebruik maken van kooldioxide als koelmiddel. Ze kunnen hierdoor producten op een lagere temperatuur dan de buitenlucht vervoeren, of zelfs ingevroren houden. In dat geval wordt er gesproken van vriestransport.

ATP - keuring geconditioneerd transport

Voor internationaal geconditioneerd transport dient de wagen ATP-gekeurd te zijn. Dit geldt voor het transport over de weg, het spoor, over het water of door de lucht. Als een vrachtwagen ATP (Accord Transport Perissables) gekeurd wordt dan komt dit op de zijkant te staan.

Als er een nieuwe koelcontainer wordt gemaakt dient deze een ATP keuring te ondergaan. Deze keuring is 6 jaar geldig en dient vervolgens iedere 3 jaar opnieuw gekeurd te worden. In het voertuig dient altijd een geldig certificaat aanwezig te zijn. Producten die onder de ATP standaard vallen en de daarbij behorende temperatuur:

 • IJs –20ºC
 • Bevroren of snel (diep)ingevroren vis, visproducten, weekdieren en schaaldieren –18ºC
 • Alle andere snel (diep)ingevroren voedingsmiddelen –18ºC
 • Bevroren boter –10ºC
 • Alle andere diepvriesproducten –12ºC
 • Rood slachtafval + 3ºC
 • Boter + 6ºC
 • Wildproducten (anders dan groot wild) + 4ºC
 • Melk in tankwagens + 4ºC
 • Industriemelk + 6ºC
 • Gekoelde zuivelproducten + 4ºC
 • Onbehandelde vis, weekdieren en schaaldieren op smeltend ijs of op temperatuur van smeltend ijs
 • Vleesproducten (met uitzondering van rood slachtafval en volledig behandelde vleesconserven) + 7 ° C
 • Gevogelte en konijnen + 4ºC

Het ATP certificaat wordt uitgegeven door het RDW. Meer informatie over de ATP wetgeving is te vinden op de site van de overheid.

vriestransport
koeltransport terminal

HACCP - controle voedselveiligheid

Om de voedselkwaliteit en daarmee de veiligheid te waarborgen schrijft de EU de zogenaamde HACCP voor (Hazard Analysis and Critical Control Points).

De belangrijkste principes die moeten worden nageleefd zijn:

 • Identificeer mogelijke gevaren
 • Identificeer beheerspunten waar controle nodig is (CCP)
 • Stel aanvaardbare limieten in voor elk punt
 • Voer een controle uit om de punten te controleren
 • Onderneem corrigerende maatregelen als het punt de aanvaardbare limiet overschrijdt
 • Zorg er regelmatig voor dat punten 1-5 effectief werken
 • Maak registraties en notities waaruit blijkt dat aan de items 1-6 is voldaan

Het hele idee achter de HACCP is preventief. Alle bedrijven in de logistieke keten rondom bederfelijke levensmiddelen moeten hiermee bezig zijn. In Nederland houdt de NVWA toezicht op de naleving van de hygiene in de levensmiddelenindustrie. De NVWA controleert bij bedrijven de aanwezigheid en naleving van het HACCP.

Het transport is in de hele voedselketen slecht één onderdeel, maar wel een heel belangrijke. Wanneer een levensmiddel op een vast locatie is kan het bijvoorbeeld normaal gesproken gemakkelijk gekoeld gehouden worden. Wanneer een bederfelijk product op transport gaat is dat geen vanzelfsprekendheid. Juist hierom zijn de strikte naleving van deze principes in de transportschakel van de voedselketen zo belangrijk.

Transportbedrijven gespecialiseerd in geconditioneerd transport

Eerder geplaatst geconditioneerd vervoer

Gekoelde pakketjes (voeding) vanuit Ede naar Voorburg, Puttershoek en Heemsted

7 januari 2021

Het gaat om 3 pakketjes die opgehaald worden in Ede en afgeleverd in Voorburg, Puttershoek en Heemstede. Allen woonhuizen. Ophalen en afleveren op vrijdag 15 januari.
Pakketjes zijn max 40x40x60 en max 7 kg.

Wekelijks transport Rhenen naar VriezenveenVriezenveenp

17 oktober 2020

Betreft 8-10 pallets met Eieren.
Staan op Europallet. Maar steken iets uit waardoor de breedte ongeveer 90-93 cm. is.
Laad- en losplaats goed bereikbaar.

 

Wat kost geconditioneerd vervoer?

De kosten van geconditioneerd transport lopen sterk uiteen. Het hangt echt af van de complexiteit van de transportopdracht. Bij Transportscanner zijn meerdere gespecialiseerde koeltransporteurs aangesloten die je graag helpen met je eenmalige of terugkerende aanvraag.

Bereik bedrijven in koel- en vriestransport

Vraag vrijblijvend meerdere offertes aan bij bedrijven gespecialiseerd in geconditioneerd transport.