Gevaarlijke stoffen transport

Onder het vervoer van gevaarlijke stoffen en goederen verstaan we alles wat een gevaar kan vormen voor mens, dier of milieu. Hier valt van alles onder zoals bijvoorbeeld vuurwerk, chemicaliën, accu's, verf en olieproducten. Logischerwijs zijn er strenge eisen verbonden aan het vervoer van gevaarlijke stoffen. In dit artikel gaan we in op de verschillende soorten gevaarlijke stoffen en de wet- en regelgeving. Als u gevaarlijke stoffen wenst te vervoeren raden wij aan uw huiswerk goed te doen. Dat wil zeggen, zorg ervoor dat u weet aan welke regels u moet voldoen voor de verpakking en ga met een gekwalificeerd bedrijf in zee dat beschikt over de juiste papieren.

Wij brengen u graag in contact met betrouwbare en gekwalificeerde vervoerders van gevaarlijke stoffen. Raadpleeg onze bedrijvengids of vraag direct meerdere offertes aan bij aangesloten bedrijven.

In Nederland zijn de regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen opgenomen in de Wet vervoer gevaarlijk stoffen (WVGS). Hierin staan de extra maatregelen die gelden in Nederland als aanvulling op de Europese regels. De WVGS bestaat uit:

 1. Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG) als aanvulling op Europese Accord relatif au transport des marchandises dangereuses par route (ADR)
 2. De Regeling vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen (VSG)  als aanvulling op het Europes Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID)
 3. Regeling vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen (VBG) als aanvulling op de Europese Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par voies de Navigation intérieures (ADN)

Soort transportEuropese wetgevingAanvullende Nederlandse wetgeving
WegtransportADR (PDF) VLG (link naar de wet)
SpoortransportRID (PDF) VSG (link naar de wet)
WatertransportADN (PDF) VBG (link naar de wet)

Wie even een blik werpt op de wetgeving, ziet dat deze zeer uitgebreid is. Gelukkig kan het juiste transportbedrijf u meestal helpen wat er noodzakelijk is voor het vervoeren van de uw gevaarlijke stoffen.

Soorten gevaarlijke stoffen, classificatie en nummers

ADR-gevarenklassen

Gevaarlijke stoffen worden onderverdeeld in negen verschillende klassen (en subklassen), dit zijn de ADR-gevarenklassen. Bij deze klassen hoort een label (gevaarsetiket). Dit etiket is verplicht bij het transport over de weg.

De negen hoofdklassen zijn:ADR-etiket

 1. Ontplofbare stoffen en voorwerpen
 2. Gassen
 3. Brandbare vloeistoffen
 4. Brandbare vaste stoffen
 5. Oxiderende stoffen
 6. Giftige en infectueuze stoffen
 7. Radioactieve stoffen
 8. Bijtende stoffen
 9. Diverse gevaarlijke stoffen

De onderstaande tabel kunt u uitklappen voor alle subklassen en het bijbehorende label.

Gevaarsidentificatienummer (GEVI) en het stofidentificatienummer van de Verenigde naties (UN-nummer)

Boven de streep staat het GEVI-nummer en onder de streep het UN-nummer

Naast de ADR-gevarenklassen bestaat er het gevaarsidentificatienummer (GEVI). Dit nummer geeft naast de klasse ook de mate van het gevaar aan. Het eerst nummer komt altijd overeen met de ADR gevarenklasse. Als het tweede cijfer hetzelfde is als het eerste cijfer dan geeft dit aan dat het gevaar groter is. Bijvoorbeeld 30 geeft aan dat het gaat om een brandbare vloeistof en 33 geeft aan dat het gaat om een zeer brandbare stoffen. Het GEVI nummer dient altijd op een oranje label te staan in combinatie met het stofidentificatienummer (UN-nummer) van de Verenigde Naties. Hier staat het GEVI nummer altijd boven de streep en het UN-nummer onder de streep. Voor iedere gevaarlijke stof bestaat er een apart UN nummer, dat altijd bestaat uit 4 cijfers. In de praktijk komt dat er op neer dat er duizenden UN nummers zijn. Voor benzine is dat bijvoorbeeld 1203. Als u de onderstaande tabel uitklapt ziet u een overzicht van de mogelijke GEVI nummers.

Er zijn zeer veel verschillende UN-nummers, ook wel stofidentificatienummer genoemd. Ieder UN nummer is gekoppeld aan een GEVI nummer. In onze database met UN-nummers staan alle UN-nummers en de daarbij behorende GEVI-nummers. Tevens kunt u deze stof vinden de database van het RIVM.

Certificaten

In Nederland worden er certificaten uitgegeven door het CBR voor chauffeurs en voor zogenaamde veiligheidsadviseurs. Zie hieronder de uitleg wat deze certificaten inhouden.

ADR-certificaten voor chauffeurs

Voor chauffeurs bestaat er het ADR basiscertificaat. Chauffeurs die gevaarlijke stoffen over de weg vervoeren dienen hiervan in bezit te zijn. Dit certificaat is 5 jaar geldig en wordt uitgegeven door het CBR. Om dit certificaat te halen dient er eerst een opleiding te zijn gevolgd bij een door het CBR erkende ADR-opleider. Voor sommige gevaarlijke stoffen is er een aanvulling nodig op het basiscertificaat. Zo bestaat er het ADR-certificaat specialisatie vervoer klasse 1 (Ontplofbare stoffen en voorwerpen) en het ADR-certificaat specialisatie vervoer klasse 7 (Radioactieve stoffen). Daarnaast is er een ADR-certificaat specialisatie vervoer in tanks. De chauffeur die de gevaarlijke stoffen vervoerd dient in bezit te zijn van de benodigde certificaten.

ADR-certificaten voor veiligheidsadviseurs

Bedrijven die zich bezighouden met het vervoeren van gevaarlijke stoffen dienen ook een veiligheidsadviseur in dienst te hebben of een veiligheidsadviseur in te huren. Veiligheidsadviseurs kunnen ook ingehuurd worden door bijvoorbeeld het bedrijf dat de goederen dient te verpakken. Het CBR geeft de volgende certificeringen uit: Certificaat veiligheidsadviseur over de weg, Certificaat veiligheidsadviseur over de binnenwateren en Certificaat veiligheidsadviseur per spoor.

Het juiste transportbedrijf voor het vervoer van gevaarlijke stoffen

Voor het vinden van het juiste bedrijf voor het transport van uw gevaarlijke goederen onderneemt u de volgende stappen. Zoek eerst het ADR-nummer, het GEVI-nummer en het UN-nummer op van de stof die u wilt vervoeren. Vaak is er bij het product of goed een bijbehorend gevarenblad te vinden. Dit zit soms in de verpakking erbij of het is online te vinden. Indien u het hier niet kunt vinden dan kunt u altijd de leverancier benaderen. U zorgt ervoor dat u aan de verpakkingsvoorschriften van de gevaarlijke stof voldoet. Dit controleert u ook altijd met een ADR-adviseur of het gespecialiseerde transportbedrijf. Zoek de betreffende stof op in onze database met UN-nummers. Kijk vervolgens of er specifieke verpakkingseisen zijn. Deze verpakkingseisen zoekt u vervolgens op in de ADR-wetgeving.

Vereisten aan gevaarlijke goederentransportbedrijf

Vervolgens dient u een transporteur te vinden die dit transport kan uitvoeren. De volgende eisen gelden:

 • Het voertuig dat gevaarlijke stoffen vervoert heeft een APK-keuringsbewijs nodig of een certificaat van goedkeuring en voertuiguitrusting.
 • De chauffeur moet in het bezit zijn van een vakbekwaamheidsbewijs. Dit wordt ook wel ADR-certificaat genoemd.
 • De chauffeur moet medisch goedgekeurd zijn.
 • In de voertuigcabine moeten schriftelijke instructies aanwezig zijn (de gevarenkaart). Deze gevarenkaart moet in de taal van het land van afzender, doorvoer en bestemming van de stoffen zijn opgesteld.
 • De chauffeur moet op de hoogte zijn van de gevaren en de kenmerken van de stof.
 • De procedures dienen te worden nageleefd

Kijk voor meer informatie op de site van arboportaal.

Controleer de bovenstaande punten voordat u met het transportbedrijf in zee gaat. Helaas gebeurt het in de praktijk te vaak dat transporteurs een opdracht aannemen terwijl niet aan de bovenstaande eisen wordt voldaan. Kijk daarom altijd naar het specialisme van het bedrijf, vraag naar de ervaring die ze hebben en controleer het ADR-certificaat. Doe dit ook nadat u een aanvraag bij ons heeft geplaatst. Zoek het bedrijf altijd op in onze bedrijvengids, en controleer daar of het bedrijf de vergunningen heeft en het ADR-certificaat (dit wordt door ons geverifieerd). Informeer altijd bij het bedrijf of ze een ADR-adviseur in dienst hebben. Bespreek met deze adviseur de verpakking en het transport.

Een voorbeeld van het transport van gevaarlijke stoffen: accu's versturen

Stel u wilt een aantal loodzuur accu's van het merk VMF versturen van Aalsmeer naar Sneek (wegtransport). U beseft zich dat loodzuur accu's vallen onder de gevaarlijke goederen. U gaat naar de website van de leverancier en u vindt daar dit veiligheidsblad. In dit gevarenblad vindt u dat de accu's vallen onder de ADR-klasse 8, het GEVI-nummer 80 hebben en het UN-nummer is 2800. U zoekt dit op in onze database met UN-nummers. Hier vindt u de verpakkingsinstructies P003 en P801a en bijzondere bepaling verpakking PP16. U zoekt deze op in de ADR-wetgeving. Hier vindt u op pagina 50 verpakkingsinstructie P003, op pagina 150 verpakkingsinstructie P801a en op pagina 51  vindt u bepaling PP16. U loopt deze allemaal na en zorgt ervoor dat de accu's op de juiste manier verpakt worden.

Vervolgens plaatst u een aanvraag op deze site. In deze aanvraag vermeldt u de gevonden ADR-klasse, het GEVI-nummer en het UN-nummer. U ontvangt enkele reacties van aangesloten bedrijven. Ieder bedrijf zoekt u op in de bedrijvengids om daar een controle uit te voeren op het ADR-certificaat. U neemt contact op met een bedrijf waarbij het ADR-certificaat door ons is geverifieerd. U informeert naar de ervaring en vraagt of het bedrijf op de hoogte is van de gevaren van de stof. U bespreekt met dit bedrijf of de verpakkingen voldoende zijn.

Wij raden ten zeerste aan het transport van gevaarlijke goederen zorgvuldig aan te pakken. U kunt zelf ook altijd een ADR-veiligheidsadviseur inhuren die u kunt helpen bij uw transportaanvraag.

Aanbiedingen van gevaarlijke stoffen transporteurs?

Vraag vrijblijvend meerdere offertes aan bij aangesloten transportbedrijven die ADR stoffen kunnen vervoeren. Vul vrijblijvend het formulier in en bedrijven nemen contact op.

 • Dit is te vinden op de verpakking. Indien u het GEVI nummer niet kan vinden laat u het leeg. In dat geval raden wij u aan zeer specifiek te zijn in de omschrijving. Meerdere aankruisen mogelijk met CTRL of CMND
 • Vermeld geen persoonlijke- of contactgegevens.
 • Beschrijf hier uitgebreid en puntsgewijs uw opdracht. Vermeld hier alle bijzonderheden. Zijn de laad- en losplaats goed bereikbaar? Zijn er wel of geen mensen aanwezig om te helpen met inladen? Let op: Vermeld GEEN persoons- of contactgegevens.
 • Laad- / ophaaladres

  • Straat + huisnummer
  • Stad of dorp

 • Afleveradres

  • Straat + huisnummer
  • Stad of dorp
 • Uw aanvraag blijft actief tot deze datum, tenzij u hem eerder zelf sluit
 • Ontvang 60% meer reacties met een telefoonummer
 •  

Transportbedrijven met een ADR-certificaat

Eerder vervoerde gevaarlijke goederen

Adr1.4 320kg (1000 punten regeling) napoli naar Nederland

07/12/2021

Meerdere transporten per jaar (12 tot 16)
Laden napoli
Lossen brielle
Altijd 1 pallet maximaal 320 kg. Hierdoor kan er gebruik gemaakt worden van de adr vrijstelling middels 1000 punten regeling. Het betreft maritieme noodsignalen bootfakkels en rooksignalen. Un 0336 klasse 1.4

Wat zijn de kosten van het versturen van een pakket met de afmetingen: 390mm. x 305 mm. x 80mm. Met een gewicht van 13.9 kg. Het betreft een batterijpakket dat niet per passagiersvliegtuig vervoerd mag worden

14/11/2021

Wat zijn de kosten van het versturen van een pakket met de afmetingen:
390mm. x 305 mm. x 80mm. Met een gewicht van 13.9 kg.
Het betreft een batterijpakket dat niet per passagiersvliegtuig vervoerd mag worden.

1 Micro Car Quadricycle Electrique 650kg

04/11/2021

One (1) 650kg Electric Quadricycle Microcar. I need assistance to find an address or warehouse in Marseille that your company can unload a pallet of 235cm length x 135cm width x 175cm height. It is already bubble wrapped on a custom pallet. If transport truck needs only roll off/on a truck please inform me. It is non stackable. Someone will be available at pick-up to load it on the truck.

Volle truck santizer vanuit Zwitserland naar heerlen

02/11/2021

Beide locaties, ophalen en leveren zijn mensen aanwezig om te laden en te lossen, goed bereikbaar

Huisparfum van Dubai naar Weesp

31/10/2021

Het gaat om verpakte flesjes huisparfum ingepakt en al. Moeten van Dubai naar Weesp.

Aanbiedingen van Gevaarlijke stoffen transporteurs?

Vraag vrijblijvend meerdere offertes aan bij aangesloten transportbedrijven die ADR stoffen kunnen vervoeren

Kennisbank