Alles over transport en vervoer

In dit artikel wordt uitgelegd wat we verstaan onder transport en vervoer en welke verschillende soorten transport en vervoer er zijn.

Onder transport en vervoer verstaan we alle verplaatsing van mensen, dieren en goederen van één plek naar een andere. In andere woorden, transporteren betekent een organisme of ding verplaatsten van punt A naar punt B. Er zijn verschillende vormen van transport. Hieronder vallen luchttransport, wegtransport (ook wel landtransport) en watertransport.

Transportplanning

Verschil tussen transport en vervoer

Transport en vervoer betekenen hetzelfde, maar doorgaans wordt in de Nederlandse taal met transport iets vaker het verplaatsen van goederen bedoelt, terwijl we met woord vervoer vaak het verplaatsen van personen wordt bedoeld. Dit uit zich bijvoorbeeld in woorden al zeetransport, koeltransport, gevaarlijk transport etc. (allemaal verschillende soorten transport van goederen) en woorden als openbaar vervoer, taxivervoer etc. (allemaal verschillende soorten van personenvervoer). Dit is echter lang niet altijd het geval en kan met het hebben over goederentransport of goederenvervoer, en personentransport of personenvervoer. Transport en vervoer zijn dus synoniemen en betekenen hetzelfde.

Transport en logistiek

Vaak wordt er gesproken over transport en logistiek. Onder logistiek verstaan we alles rondom de organisatie van het verplaatsen van goederen en hangt daarom sterk samen met transport. In algemene zin is logistiek het gehele management om goederen van de ene plek naar de andere plek te krijgen. Hieronder valt dus het transport maar ook de op- en overslag, het verpakken van de goederen en de planning.

Transportmiddelen

Verschillende soorten transport en vervoer

Er zijn verschillende soorten transport. Het eerste onderscheid is het verschil tussen personentransport en goederentransport. Hier hebben we het alleen over goederentransport. Onder goederentransport verstaan we alle transport wat geen mensen of dieren zijn. Dus het transport van een klein pakketje of van een gigantisch zeiljacht vallen beiden onder goederentransport.

De manier waarop goederen vervoerd worden

Ter land, ter zee en in de lucht: op alle mogelijke manieren worden spullen en goederen van A naar B verstuurd. Over land rijden volgeladen vrachtwagens (wegtransport) en goederentreinen (spoortransport), door de lucht vliegen vrachtvliegtuigen (luchttransport), over de Oceanen varen gigantische containerschepen (zeetransport) en dan heb je ook nog de binnenvaart. De aard van het transport bepaald wat de beste manier om iets te vervoeren. Het gaat hierbij om wat er vervoerd moet worden (gewicht, grootte, aantal etc.), van waar naar waar het vervoerd moet worden, en hoe snel het gedaan moet worden. In de praktijk wordt er vaak gekozen voor een combinatie van verschillende manieren van transport. Denk hierbij aan een zeecontainer uit Azië die in Rotterdam binnenkomt en met de Truck op juiste locatie in Nederland wordt afgeleverd. Wanneer goederen van het ene transportmiddel overgaan op het andere, noemen we dit overslag.

De goederen die vervoerd moeten worden noemen we de vracht. Wanneer er gesproken wordt over vrachtverkeer bedoelen we alle voertuigen op de weg die zich bezighouden met het transport van goederen, waaronder uiteraard vrachtwagens. Logischerwijs doen vrachtschepen dit via de waterwegen. Andere woorden voor vracht zijn de belading en ook het engelse cargo wordt wereldwijd veel gebruikt,

Wegtransport: vrachtwagens, trucks en koeriers

Onder wegtransport verstaan we al het transport dat door vrachtwagens, trucks, busjes en auto’s wordt verricht. Het grote voordeel van wegtransport is dat bijna iedere locatie te bereiken is. Luchttransport, spoortransport of zeetransport wordt bijna altijd gecombineerd met wegtransport. Goederen worden in dat geval vanaf het vliegveld, station of haven overgeladen naar vrachtwagens die de goederen verder brengen. Er bestaat zowel wereldwijd, als landelijk een gigantisch netwerk van voertuigen die bijdragen aan het wegtransport. Dit zijn vrachtwagens die vanaf de Rotterdamse haven of Schiphol Nederlandse bedrijven bevoorraden, maar ook de vrachtwagens die Nederlandse goederen exporteren naar de rest van Europa. Ook artikelen die door een particulier op het internet worden besteld, worden door via wegtransport bij de klant afgeleverd. Tegenover het voordeel dat je overal kan komen, staat het nadeel dat wegtransport een dure manier van vervoeren is.

Truck met opleggers

Spoortransport: goederentreinen

Goederentrein

Een andere manier van transport over land dan wegtransport, is het transport per trein. Treinen zijn een stuk energiezuiniger dan voertuigen over de weg. Hierdoor is het goedkoper om goederen per spoor te vervoeren dan via wegtransport. Daarnaast is het een stuk milieuvriendelijker en bovendien een stuk sneller. Treinen kunnen echter alleen van station naar station rijden, en daardoor in de meeste gevallen de goederen niet direct op de locatie brengen. Aangekomen op het station worden de goederen overgeladen (overslag) naar vrachtwagens en andere wegvoertuigen. Deze brengen de goederen dan op de finale locatie. Het overslaan van de goederen kost tijd en geld. Het is dus per situatie afhankelijk goederentransport voordeliger is per trein (gecombineerd met een vrachtwagen), of direct over de weg. Het ligt er in dat geval aan of de overslagkosten meer zijn dan hetgeen dat bespaard wordt door het treintransport. In de praktijk worden goederentreinen vaak gebruik voor bulkgoederen (zoals kolen of andere grondstoffen) die in grote hoeveelheden over lange afstand verplaats moeten worden.  Binnen de Europese Unie wordt minder dan 20% van alle goederen vervoerd via de trein. In de Verenigde Staten ligt dit percentage rond de 40%.

Luchttransport: vrachtvliegtuigen

Goederen worden door de hele wereld ook via vliegtuigen vervoerd, meestal als alternatief voor zeetransport. Het is aanzienlijk duurder dan zeetransport maar ook aanzienlijk sneller. Soms gaan er goederen mee met reguliere passagiersvliegtuigen maar de meeste goederen gaan door de lucht met speciale vrachtvliegtuigen. In Nederland is het luchttransport slechts een zeer kleine gedeelte van het transport. Ongeveer 0,2% van de goederen wordt vanuit, naar en in Nederland vervoert via de lucht.

Vrachtvliegtuig in de lucht
Containerschip

Over het water: zeetransport en binnenvaart

Transport over water is een stuk goedkoper dan via de lucht. Gigantische containerschepen varen de hele wereld met goederen en bulkcarriers doen datzelfde met grondstoffen. Het duurt een stuk langer dan met het vliegtuig, maar gezien de enorme kostenbesparing wordt er veel vaker zoor zeetransport gekozen. Containers worden volgeladen in fabrieken in bijvoorbeeld China of de Verenigde Staten. Deze containers worden vanaf daar met de truck naar de haven gebracht en vervolgens op een containerschip geladen. Een paar weken later komt dit containerschip aan in Rotterdam. Vanaf daar worden de containers overgeladen op trucks die ze afleveren op de aankomstbestemming door heel Europa. Ook worden in Nederland tal van bedrijven bevoorraad via de binnenvaart. Binnenvaartschepen zijn kleiner dan zeecontainer schepen maar zijn nog steeds erg groot en kunnen vele malen meer meenemen dan een truck. Via watertransport worden veelal ook veel ruwe materialen (olie, steen of zand) vervoert.

Internationaal en nationaal transport

Internationaal transport is transport tussen landen, en nationaal transport is binnen een land. Internationaal transport is sinds de 19e eeuw sterk toegenomen. Er is steeds meer internationale handel en daardoor steeds meer internationaal transport. Bijna alle spullen die je thuis hebt (van computer tot en met kleding) komen uit het buitenland. Zelfs als het in Nederland is geproduceerd dan komen er vaak onderdelen uit het buitenland. Goederen vanuit het buitenland naar Nederland halen noemen we import. Als goederen Nederland verlaten naar het buitenland dan noemen we dat export. De meeste goederen vanuit andere continenten zoals de VS of China komen binnen via de haven van Rotterdam of via Schiphol. De meeste handel met andere Europese landen gaat over de weg.

Infrastructuur en de Transportwereld

Wegen

Onder infrastructuur verstaan we het geheel van onroerende voorzieningen die transport mogelijk maken. Denk hierbij aan wegen, bruggen, waterwegen, havens, spoorlijnen, luchthavens etc. Met onroerende voorzieningen bedoelen we alles wat op dezelfde plek blijft. Schepen, vliegtuigen en vrachtwagens vallen niet onder infrastructuur, maar maken gebruik van de aanwezige infrastructuur. Een goede infrastructuur is cruciaal voor een soepele en goed functionerende transportwereld.

Impact en functie van de transportwereld

De rol die de transportwereld speelt voor de economie is moeilijk te overschatten.

Zonder de logistieke sector zou de gehele wereld stilstaan. De supermarkten zouden leeg zijn, bij de pomp kan er niet meer getankt worden en alle productieprocessen komen stil te staan. In Nederland gaat er ook maar liefst meer dan 80 miljard om in de vervoer en opslag. Daarnaast zijn er meer dan 44 duizend bedrijven actief in de transportsector. Meestal hebben transportbedrijven een specialisme. Zo zijn transportbedrijven vaak niet alleen gespecialiseerd in bijvoorbeeld weg- of watertransport, maar zijn ze ook vaak gespecialiseerd in het soort goederen wat ze vervoeren. Zo kan bedrijf dat gespecialiseerd is in zwaar industrieel transport vaak geen koeltransport leveren. Een bedrijf dat levend vee vervoert (dierentransport) weet vaak geen raad met het vervoer van gevaarlijke goederen. Voor transport uit het buitenland kan een expediteur worden ingeschakeld. Een expediteur is een tussenpersoon die een volledige transportopdracht voor je uit handen kan nemen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het vervoer van een container goederen uit een fabriek in China, tot aan de groothandel is Almere. Hieronder wordt kort ingegaan op verschillende soorten van transport.

Verschillende specialisatiegebieden van transport

Veel transportbedrijven hebben een specialisme waar ze goed in zijn. Het is daarom van belang om om de juiste transporteur te vinden die je transportopdracht naar wens uit kan voeren. Enkele verschillende specialisatie/types van transport zijn:

Naast deze specialismen heb je in de transportwereld ook te maken met:

Meteen in contact met transportbedrijven?

Bekijk de bedrijven en hun specialisaties in onze bedrijvengids of vraag geheel vrijblijvend offertes aan via een transportaanvraag.