Alles over transport en vervoer

In dit artikel wordt uitgelegd wat we verstaan onder transport en vervoer en welke verschillende soorten transport en vervoer er zijn. Dit is natuurlijk een zeer algemeen onderwerp. Daarom hebben we een kennisbank met diverse specifieke artikelen waarin we nader ingaan op alle deelgebieden in de transportsector, zoals autotransport, kunsttransport en dierentransport.

Wil je graag een transport uitbesteden? Vraag dan vrijblijvend meerdere offertes aan via ons transportplatform.

Transportplanning

Verschil tussen transport en vervoer

Transport en vervoer betekenen hetzelfde, maar doorgaans wordt in de Nederlandse taal met transport iets vaker het verplaatsen van goederen bedoelt, terwijl we met woord vervoer vaak het verplaatsen van personen wordt bedoeld. Dit uit zich bijvoorbeeld in woorden al zeetransport, koeltransport, gevaarlijk transport etc. (allemaal verschillende soorten transport van goederen) en woorden als openbaar vervoer, taxivervoer etc. (allemaal verschillende soorten van personenvervoer). Dit is echter lang niet altijd het geval en evengoed kan men het hebben over goederentransport of goederenvervoer, en personentransport of personenvervoer. Transport en vervoer zijn dus synoniemen en betekenen hetzelfde.

Transport en logistiek

Busje dat gevuld wordtVaak wordt er gesproken over transport en logistiek. Deze termen worden regelmatig door elkaar gebruikt.

Onder logistiek verstaan we alles rondom de organisatie van het verplaatsen van goederen en hangt daarom sterk samen met transport. In algemene zin is logistiek dus het gehele management om goederen van de ene plek naar de andere plek te krijgen. Hieronder valt dus het transport maar ook de op- en overslag, het verpakken van de goederen en de volledige planning. Een goede logistiek zorgt ervoor dat de goederen zo betaalbaar, snel en veilig mogelijk van het beginpunt naar het eindpunt worden gebracht.

Logistiek hangt sterk samen met het zogenaamde Supply Chain Management. In het Nederlands wordt dit vaak vertaald met voorraadketenbeheer. Het gaat hierbij om de volledige organisatie die producten afleggen om uiteindelijk bij de eindklant te krijgen: van ruwe grondstof tot eindproduct bij de mensen thuis.

Goed logistiek management komt vaak neer op het maken van de juiste afweging. De meest voorkomende afweging, die iedere logistieke planner kent, is de vraag: kosten of tijd? Hiermee bedoelen we dat er vaak een keuze moet worden gemaakt of de goederen sneller van A naar B, of juist goedkoper vervoerd moeten worden. Denk hierbij aan de keuze tussen bijvoorbeeld zeevracht of luchtvracht.

Stel: je wil goederen vanuit Australië naar Nederland getransporteerd hebben. De goedkoopste optie is via een containerschip maar de snelste optie is via een vrachtvliegtuig. Een goede logistieke planner weegt de voor- en nadelen en maakt een overwogen keuze.

 

Transportmiddelen

Verschillende soorten transport en vervoer

Er zijn verschillende soorten transport. Het eerste onderscheid is het verschil tussen personentransport en goederentransport. Op deze pagina hebben we het alleen over goederentransport. Onder goederentransport verstaan we alle transport wat geen mensen of dieren zijn. Dus het transport van een klein pakketje of van een gigantisch zeiljacht vallen beiden onder goederentransport.

De manier waarop goederen vervoerd worden

Ter land, ter zee en in de lucht: op alle mogelijke manieren worden spullen en goederen van A naar B verstuurd. Over land rijden volgeladen vrachtwagens (wegtransport) en goederentreinen (spoortransport), door de lucht vliegen vrachtvliegtuigen (luchttransport), over de oceanen varen gigantische containerschepen (zeetransport) en dan heb je ook nog de binnenvaart.

De aard van het transport bepaald wat de beste manier is om iets te vervoeren. Het gaat hierbij natuurlijk om wat er vervoerd moet worden (gewicht, grootte, aantal etc.). Maar ook van waar naar waar het vervoerd moet worden en hoe snel dat gedaan moet worden. In de praktijk wordt er vaak gekozen voor een combinatie van verschillende manieren van transport. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een zeecontainer uit Azië die in Rotterdam aankomt en met de truck op juiste locatie in Nederland wordt afgeleverd. Wanneer goederen van het ene transportmiddel overgaan op het andere, noemen we dit overslag.

De goederen die vervoerd moeten worden noemen we de vracht. Wanneer er gesproken wordt over vrachtverkeer bedoelen we alle voertuigen op de weg die zich bezighouden met het transport van goederen, waaronder uiteraard vrachtwagens. Logischerwijs doen vrachtschepen dit via de waterwegen. Andere woorden voor vracht zijn de belading en ook het Engelse cargo wordt wereldwijd veel gebruikt.

Wegtransport: vrachtwagens, trucks en koeriers

Truck met opleggersOnder wegtransport verstaan we al het transport dat door vrachtwagens, trucks, busjes en auto’s wordt verricht. Het grote voordeel van wegtransport is dat bijna iedere locatie te bereiken is. Luchttransport, spoortransport of zeetransport wordt bijna altijd gecombineerd met wegtransport. Goederen worden in dat geval vanaf het vliegveld, station of haven overgeladen naar vrachtwagens die de goederen verder brengen. Er bestaat zowel wereldwijd, als landelijk een gigantisch netwerk van voertuigen die bijdragen aan het wegtransport. Dit zijn vrachtwagens die vanaf de Rotterdamse haven of Schiphol Nederlandse bedrijven bevoorraden, maar ook de vrachtwagens die Nederlandse goederen exporteren naar de rest van Europa. Ook artikelen die door een particulier op het internet worden besteld, worden door via wegtransport bij de klant afgeleverd. Tegenover het voordeel dat je overal kan komen, staat het nadeel dat wegtransport een dure en vaak vervuilende manier van vervoeren is.

Spoortransport: goederentreinen

tGoederentreinEen andere manier van transport over land dan wegtransport, is het transport per trein. Treinen zijn een stuk energiezuiniger dan voertuigen over de weg. Hierdoor is het goedkoper om goederen per spoor te vervoeren dan via wegtransport. Daarnaast is het een stuk milieuvriendelijker en bovendien een stuk sneller.

Treinen kunnen echter alleen van station naar station rijden, en daardoor in de meeste gevallen de goederen niet direct op de locatie brengen. Sommige bedrijven kiezen er daarom voor om zich direct aan een goederenstation te vestigen. Hierdoor kunnen de goederen direct vanaf de trein op de bestemming worden gebracht.

In de meeste gevallen wordt transport over het spoor gecombineerd met wegtransport. Aangekomen op het station worden de goederen overgeladen (overslag) naar vrachtwagens en andere wegvoertuigen. Deze brengen de goederen dan op de eindbestemming. Het overslaan van de goederen kost tijd en geld. Het is dus afhankelijk van de situatie of goederentransport voordeliger is per trein (gecombineerd met een vrachtwagen), of direct over de weg. Het ligt er in dat geval aan of de overslagkosten hoger zijn dan hetgeen dat bespaard wordt door het treintransport.

In de praktijk worden goederentreinen vaak gebruikt voor bulkgoederen (zoals kolen of andere grondstoffen) die in grote hoeveelheden over lange afstand verplaats moeten worden. Binnen de Europese Unie wordt minder dan 20 procent van alle goederen vervoerd via het spoor. Ter vergelijking, in de Verenigde Staten ligt dit percentage rond de 40 procent.

Luchttransport: vrachtvliegtuigen

Vrachtvliegtuig in de luchtGoederen worden door de hele wereld ook via vliegtuigen vervoerd, meestal als alternatief voor zeetransport. Het is aanzienlijk duurder dan zeetransport maar ook aanzienlijk sneller. Een ander nadeel van transport door middel van een vliegtuig is dat de uitstoot enorm hoog is. Omdat verduurzaming van het vliegverkeer nog een lange weg te gaan heeft, lijkt het er niet op dat dit op de lange termijn een rendabele manier wordt om massal goederen te versturen.

Soms gaan er goederen mee met reguliere passagiersvliegtuigen maar de meeste goederen gaan door de lucht met speciale vrachtvliegtuigen, ook wel cargo vliegtuigen genoemd. In Nederland is het luchttransport slechts een zeer kleine gedeelte van het transport. Ongeveer 0,2% van de goederen wordt vanuit, naar en in Nederland vervoerd via de lucht.

Over het water: zeetransport en binnenvaart

ContainerschipTransport over water is een stuk goedkoper dan via de lucht. Gigantische containerschepen varen de hele wereld over met goederen en bulkcarriers doen datzelfde met grondstoffen. Het duurt een stuk langer dan met het vliegtuig, maar gezien de enorme kostenbesparing wordt er veel vaker zoor zeetransport gekozen. Containers worden volgeladen in fabrieken in bijvoorbeeld China of de Verenigde Staten. Deze containers worden vanaf daar met de truck naar de haven gebracht en vervolgens op een containerschip geladen. Een paar weken later komt dit containerschip aan in Rotterdam. Vanaf daar worden de containers overgeladen op trucks die ze afleveren op de aankomstbestemming door heel Europa. Ook worden in Nederland tal van bedrijven bevoorraad via de binnenvaart. Binnenvaartschepen zijn kleiner dan zeecontainer schepen maar zijn nog steeds erg groot en kunnen vele malen meer meenemen dan een truck. Via watertransport worden veelal ook veel ruwe materialen (olie, steen of zand) vervoert.

Internationaal en nationaal transport

Internationaal transport is transport tussen landen, nationaal transport is binnen een land. Internationaal transport is sinds de 19e eeuw sterk toegenomen. Er is steeds meer internationale handel en daardoor steeds meer internationaal transport. Bijna alle spullen die je thuis hebt (van computer tot en met kleding) komen uit het buitenland. Zelfs als het in Nederland is geproduceerd dan komen er vaak onderdelen uit het buitenland. Goederen vanuit het buitenland naar Nederland halen noemen we import. Als goederen Nederland verlaten naar het buitenland dan noemen we dat export. De meeste goederen vanuit andere continenten zoals de VS of China komen binnen via de haven van Rotterdam of via Schiphol. De meeste handel met andere Europese landen gaat over de weg.

Infrastructuur en de Transportwereld

Wegen

Onder infrastructuur verstaan we het geheel van onroerende voorzieningen die transport mogelijk maken. Denk hierbij aan wegen, bruggen, waterwegen, havens, spoorlijnen, luchthavens etc. Met onroerende voorzieningen bedoelen we alles wat op dezelfde plek blijft. Schepen, vliegtuigen en vrachtwagens vallen niet onder infrastructuur, maar maken gebruik van de aanwezige infrastructuur. Een goede infrastructuur is cruciaal voor een soepele en goed functionerende transportwereld.

Impact en functie van de transportwereld

De rol die de transportwereld speelt voor de economie is moeilijk te overschatten.
Zonder de logistieke sector zou de gehele wereld stilstaan. De supermarkten zouden leeg zijn, bij de pomp kan er niet meer getankt worden en alle productieprocessen komen stil te staan. In Nederland gaat er ook maar liefst meer dan 80 miljard om in vervoer en opslag. Daarnaast zijn er alleen in Nederland al meer dan 44 duizend bedrijven actief in de transportsector. Veel van die transportbedrijven een specialisme. Zo zijn transportbedrijven vaak niet alleen gespecialiseerd in bijvoorbeeld weg- of watertransport, maar zijn ze ook vaak gespecialiseerd in het soort goederen wat ze vervoeren. Een bedrijf dat gespecialiseerd is in zwaar industrieel transport kan vaak geen koeltransport leveren. Een bedrijf dat levend vee vervoert (dierentransport) weet vaak geen raad met het vervoer van gevaarlijke goederen. Voor transport uit het buitenland kan een expediteur worden ingeschakeld. Een expediteur is een tussenpersoon die een volledige transportopdracht voor je uit handen kan nemen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het vervoer van een container goederen uit een fabriek in China, tot aan de groothandel is Almere. Hieronder wordt kort ingegaan op verschillende soorten van transport.

omzet deelmarkten transport nederland 2022
Bron: CBS

Verschillende specialisatiegebieden van transport

Veel transportbedrijven hebben een specialisme waar ze goed in zijn. Het is daarom van belang om om de juiste transporteur te vinden die je transportopdracht naar wens uit kan voeren. Enkele verschillende specialisatie/types van transport zijn:

Naast deze specialismen heb je in de transportwereld ook te maken met:

Transport uitbesteden

Vaak is het niet eens een keuze of je het transport zelf wil doen of juist uitbesteden, aangezien je zelf niet beschikt over de middelen om het transport uit te voeren. Het komt echter ook vaak genoeg voor dat je wel twijfelt om het transport zelf te doen, zoals bijvoorbeeld bij een verhuizing. Je kan zelf een busje of een aanhanger huren of een verhuisbedrijf inschakelen. Ook bedrijven maken vaak de afweging: lever ik zelf de goederen af bij de klant, of schakel ik een koerier in? Het wordt meestal overschat hoe veel duurder het transport uitbesteden is, ten opzichte van het zelf doen. Het huren van een bus kost ook geld en bovendien veel tijd. Zelf bij een kleine verhuizing wordt vaak onderschat hoeveel tijd het kost. Voor het verplaatsen van een bank of wasmachine kan prima een koerier worden ingehuurd. Kijk hieronder voor een indicatie van de kosten.

Meteen in contact met transportbedrijven?

Bekijk de bedrijven en hun specialisaties in onze bedrijvengids of vraag geheel vrijblijvend offertes aan via een transportaanvraag.

Transportbedrijven en kwaliteit

Als je op zoek bent naar een goed transportbedrijf, is het belangrijk om eerst naar hun ervaring en reputatie te kijken. Kijk of ze net begonnen zijn of al jaren in de branche actief zijn.

Hierbij zijn ook vergunningen en certificaten een goede indicator. Niet iedereen mag zomaar alles vervoeren. De meeste transporteurs hebben bijvoorbeeld een Eurovergunning nodig. Voor bepaalde branches zijn ook certificaten, brancheverenigingen en keurmerken beschikbaar. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het Erkende Verhuizers Keurmerk.

Vraag vervolgens naar de prijs-kwaliteitverhouding: wat voor services biedt het bedrijf aan voor welke prijs?

Tenslotte is het belangrijk om te begrijpen hoeveel flexibiliteit het bedrijf biedt. Hoe snel kan er worden uitgevoerd? Bepaal ook of er gunstige tarieven gelden tussen verschillende bestemmingen. Als je aan al deze punten voldoet, weet je dat je een betrouwbaar transportbedrijf gevonden hebt.

Lees onze gids voor meer tips over transportbedrijven en kwaliteit.

grafiek cbs over omzet en aantal personen werkzaam in de transportsector

Transportkosten

Busje kleinEr zijn meerdere manieren hoe een transporteur de kosten van transport kan berekenen. Uiteraard verschillen de tarieven enorm afhankelijk van het soort transport, maar in de regel zijn er drie verschillende manieren waarop de prijs kan worden bepaald:

  1. Een (vooraf) afgesproken totaalprijs
  2. Een kilometerprijs
  3. Een uurtarief

Of een combinatie van de bovenstaande drie.

1. Een vooraf afgesproken totaalprijs

In het geval van koeriers of wegtransport wordt dit de ritprijs genoemd. In dit geval wordt er een prijs afgesproken waarvoor het gehele transport wordt uitgevoerd. Dit geeft duidelijkheid vooraf aan de opdrachtgever wat hij kwijt gaat zijn aan het transport. U wilt uw motorfiets bijvoorbeeld graag afgeleverd hebben op vakantielocatie in Zuid Italië, en u wilt van tevoren weten wat dit gaat kosten. Een transporteur geeft u in dat geval vooraf een vaste prijs, waardoor u een overwogen keuze kan maken of u dat het waard vindt. Gewoon een pakket versturen met DHL of PostNL is ook een voorbeeld van een afgesproken totaalprijs. Zij werken immers met standaard pakkettarieven. Bij het transport en het inklaren van containers wordt er vaak een prijs afgesproken waar nog deels vanaf geweken kan worden. Er wordt een prijs afgesproken voor het transport van een container van bijvoorbeeld China naar Nederland, alleen kan er achteraf nog een variatie in de inklaringskosten zitten.

2. Een kilometerprijs

Een prijs per gereden kilometer is de meest gangbare manier bij koeriers (denk ook aan taxi's) waarop de rekening gebaseerd wordt. Bij koeriersdiensten met een kilometerprijs wordt er een bedrag per gereden kilometer gerekend, meestal tussen de €0,40 en €0,80. Hier komt soms een vast bedrag (de vrachtkosten) bij, afhankelijk van het soort koerier. Daarnaast kunnen er nog extra toeslagen worden gerekend, voor bijvoorbeeld spoedzendingen, weekendzendingen, tolwegen, veerdiensten en wachttijden bij het laden en lossen. Lees er meer over op wat de kosten zijn voor een koerier.

3. Een uurtarief

Bij toegepast of speciaal transport is vaker een uurtarief gangbaar. Denk hierbij bijvoorbeeld aan boottransport, autotransport, zwaartransport of dierentransport. Ook hebben veel koeriers vaak een minimaal uurtarief. Als de kilometerprijs minder blijkt dan het vereiste minimumbedrag per uur, wordt het uurbedrag gerekend. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een koerier lang in de file staat. Er worden dan weinig kilometers gereden, maar wel veel uren gemaakt.

Gemiddelde transportkosten

Logischerwijs verschillen de transportkosten enorm van de verschillende soorten transport. Om die reden hebben we per soort transport een zo compleet mogelijk overzicht gegeven van de bijbehorende kosten.

openstaande vacatures transportsector 2022

Transport en tracking

Tegenwoordig wordt het steeds gebruikelijker om een transport te kunnen tracken. Dat wil zeggen dat je in de gaten kan houden waar op dat moment jouw transport is. We kennen dit natuurlijk allemaal wanneer we online iets bestellen en kunnen zien waar ons pakketje is. Het grote voordeel hiervan is dat je beter weet wanneer je zending aankomt. De ontwikkelingen hierin gaan in sneltreinvaart. Met diensten als Red je pakketje kan je online op een kaart de koerier volgen. Je kan hem dan zo aan zien komen rijden. Ook DHL en PostNL zijn bezig om deze Track en Trace informatie ieder jaar te verbeteren en zo een kleiner tijdslot te geven wanneer een pakket aankomt. Ook in internationaal verband is het tegenwoordig de norm. Iedereen kan op Vesselfinder kijken waar op dat moment het vrachtschip met jouw goederen zich bevindt.

Wetgeving voor bedrijven in de transportwereld

Bedrijven hebben te maken met tal van wetten, regelgeving en vergunningen. Een deel hiervan is landelijk geregeld en een deel is Europees geregeld. In ons artikel over wetgeving in de transportsector gaan we hier uitgebreid op in. Het is als klant altijd belangrijk om hier wel de eigen verantwoordelijkheid in te nemen. Controleer altijd of een bedrijf aan de vereiste vergunningen doet om het transport uit te voeren. Informeer tevens altijd hoe het bedrijf verzekerd is.

Helaas zijn er in de transportsector ook bedrijven actief die opdrachten aannemen die ze niet kunnen of mogen uitvoeren. Transportscanner controleert altijd aangesloten bedrijven op hun vergunningen. Per bedrijf is hiervan een verificatie te vinden in de bedrijvengids. Meer tips en aandachtspunten bij het kiezen van de juiste transporteur vind je op de pagina "Kies de beste offerte".

Transportbedrijf gezocht?

Bekijk de bedrijven en hun specialisaties in onze bedrijvengids of vraag geheel vrijblijvend offertes aan via een transportaanvraag.

Kennisbank