Organisaties en instanties in de transportsector

Hieronder worden enkele partijen die actief zijn in de transportwereld kort toegelicht. Denk hierbij aan overheidsinstanties, belangenverenigingen of brancheorganisaties.

NIWO-logoNIWO staat voor Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie. Dit is de Nederlandse vergunningverlenende instantie voor internationaal wegtransport. Deze organisatie valt onder de minister van infrastructuur en waterstaat. Hun primaire taak bestaat uit het verlenen, controleren en verlengen van vergunningen en machtigingen. Denk hierbij aan de eurovergunning, de CEMT-vergunning, ritmachtigingen en de VIHB-registratie. Op de website van het NIWO kun je de diverse vergunningen van transportbedrijven checken.

Evofenedex

Dit is een vereniging voor bedrijven in de logistieke branche. Waar TLN er voornamelijk is voor de vervoerders is Evofenedex er voor de verladers. De versturende kant van de logistieke keten dus. Evofenedex kan bedrijven in de logistieke sector bij zeer veel verschillende onderwerpen helpen. Denk hierbij aan wet- en regelgeving, papierwerk en optimalisering van processen. Ze kunnen ook helpen met informatie, advies, opleidingen en juridische vraagstukken. Ze hebben een uitgebreide website met zeer veel waardevolle informatie.

TLN - Transport en Logistiek Nederland

Ondernemersorganisatie voor de transport- en logistieksector. De vereniging vertegenwoordigt de belangen van haar 5000 leden. Ze bieden online en offline informatie en kennis en verbinden ondernemers. Daarnaast biedt TLN voor haar leden een verantwoorde CAO. Als lid van TLN profiteer je van inkoopvoordeel en speciale voorwaardes bij leveranciers, door hun inkoopvoordeel. Ook bieden ze opleidingen. Ze hebben een eigen keurmerk (het Keurmerk Transport & Logistiek).
Bedrijven aangesloten bij Transportscanner controleren wij op het keurmerk van TLN. Een bedrijf met dit keurmerk heeft dit vermeld op zijn  Transportscanner Bedrijfspagina.

Stichting Vervoeradres (SVA)

De Stichting Vervoersadres (SVA) is vooral bekend als beheerder van de belangrijkste transportvoorwaarden in de branche: de AVC 2002, oftewel de Algemene Vervoerscondities. Deze voorwaarden worden door veel vervoerders toegepast op hun overeenkomsten met klanten. Dit geeft zowel opdrachtgever als opdrachtnemer zekerheid. Op de SVA website kun je gratis voorwaarden downloaden. Deze zijn ook volledig kosteloos te gebruiken. Naast deze algemene transportvoorwaarden, kun je als specialistisch transportbedrijf ook voorwaarden downloaden voor jouw specifieke deelmarkt.

De SVA richt zich veelal op de juridische aspecten van het transport. Het stelt zich op als een objectieve vertegenwoordiger van de transportsector.

Overige organisaties

VERN – Vereniging Eigen Rijders Nederland: Brancheorganisatie voor de kleine transportondernemer. VERN is mede opgericht om de kleine en kwetsbare transportondernemer een gelijkwaardige concurrentiepositie te kunnen bieden ten opzichte van de grotere transportbedrijven. Niet alleen de eigenrijder, maar ook ondernemers met 10 tot 15 vrachtwagens zijn aangesloten bij VERN. Ze bieden hulp bij claims en dienen de belangen van de kleine transportondernemer.
https://www.vern-nl.nl/

TBV-NL: Belangenvereniging voor chauffeurs/eigenrijders die niet bij een bond zijn aangesloten. Ze behartigen de belangen voor kleine transportondernemer en hebben een juridische alarmcentrale.
https://www.tbv-nl.nl/

TKI DINALOG: TKI Dinalog is het topconsortium kennis en innovatie waarin bedrijven, kennisinstellingen en overheid werken aan het innovatieprogramma van de Topsector Logistiek. TKI Dinalog ondersteunt publiek private samenwerking door de matchmaking van partijen, de ondersteuning van consortiumvorming, de strategische agendavorming, en de voorbereiding van onderzoeksprogramma’s. Daarnaast zorgt TKI Dinalog voor de overdracht van projectresultaten, zodat die hun weg naar markttoepassing vinden. Veel van de resultaten zijn op de website te vinden.
https://www.dinalog.nl/

STL (Sectorinstituut Transport en Logistiek): Zorgt voor instroom en duurzame inzetbaarheid van vakbekwaam personeel in de sector transport en logistiek. STL is opgericht door sociale partners in de sector.
https://www.stl.nl/

Vakblad Transport & Logistiek: Toonaangevend vakblad voor iedereen die wil weten wat er speelt in de branche.

FENEX: brancheorganisatie voor de expeditiesector (expediteurs). FENEX behartigt de belangen van Nederlandse expediteurs. Deze organisatie heeft 950+ aangesloten expediteurs.
https://www.fenex.nl/

CLECAT: Europese organisatie voor expeditie en logistiek.
https://www.clecat.org/

FIATA: In internationaal verband zijn de expediteurs verenigd in de FIATA (the International Federation of Freight Forwarders Associations) gevestigd in Zürich.
https://fiata.com/

Vela: Platform voor logistiek adviseurs. Adviseurs van Vela kunnen advies leveren voor de gehele logistieke keten. Hun website bevat veel waardevolle informatie.
https://vela.nl/

Transport-online: Website met informatie en nieuws over transport en de transportsector.
https://www.transport-online.nl/

Nieuwsblad transport: Online en offline nieuwsmedium voor de transportsector
https://www.nieuwsbladtransport.nl/

Kennisbank