Kunsttransport - Aandachtspunten en Kosten

Kunsttransport omvat onder andere het transport van schilderijen, beelden en kunstinstallaties. Het gaat vaak om waardevolle spullen, niet alleen financiële waarde maar ook emotionele waarde. Schade of verlies mag dus nooit voorkomen. Hieronder bespreken waar u op moet letten wanneer u kunstobjecten laat vervoeren. Verder bespreken we de kosten van kunsttransport.

Kunsttransport heavy
ART lichtkunst

Kunst vervoeren - Waar let je op?

Bij het transport over de grens van waardevolle kunstobjecten dient u op een aantal zaken te letten.

 • Vergunningen voor kunsttransport. Voor het professioneel vervoeren van een auto op een autotransporter of aanhanger binnen Europa is een vergunning van het NIWO vereist. Binnen Nederland is een Eurovergunning vereist, maar internationaal zal een aanvulling op de Eurovergunnging nodig zijn. In de meeste gevallen zal een zogenaamde CEMT-vergunning volstaan. Verder is voor transport uit of naar de EU in sommige gevallen aanvullende vergunningen benodigd.
 • Verzekeringen. Kunst met een hoge waarde dient goed verzekerd te zijn.
 • Verpakking en bescherming. Afhangende van het voorwerp zijn er diverse standaarden en verzendvormen.
 • Afspraken op papier. Zorg dat de afspraken met de transporteur goed op papier staan. De autotransporteur zal meestal een contract en voorwaarden hanteren die u dient te ondertekenen. Wij adviseren u in zee te gaan met een autotransporteur die de AVC/CMR voorwaarden hanteert.

Vergunningen voor kunsttransport

Commercieel vervoer (tegen betaling) van een object in een voertuig met een laadvermogen van meer dan 500 kilogram, betekent dat de transporteur vergunningsplichtig is. Meer specifiek heeft het transportbedrijf in dat geval een Eurovergunning van het NIWO nodig. Voor internationaal transport gelden weer aanvullende certificaten.

Een simpele verhuizing van een licht kunststuk over de weg, behoeft dus in sommige gevallen geen transporteur met een vergunning. In de praktijk is wel te zien dat de bedrijven met enige reputatie op het gebied van kunstvervoer eigenlijk altijd een transportvergunning hebben. Een aanwezige vergunning betekent niet alleen dat de chauffeur uw kunstobject mag vervoeren. Het geeft ook een garantie dat het transportbedrijf zijn zaken financieel op orde heeft. Mocht er toch wat misgaan, dan heeft u een veel grotere kans dat de afhandeling netjes gebeurt.

stoelen kunst
Kunst vervoer

Internationaal Kunst Transport

Internationaal kunnen heel andere regels gelden bij het transport van kunst of antieke goederen. Hieronder de belangrijkste aandachtspunten bij transport van kunst en waardevolle goederen over de grens.

 • Nog meer dan in Nederland heeft u een transportbedrijf nodig met de juiste vergunningen. Voor vervoer van objecten binnen de EUR is in veel gevallen minimaal een Eurovergunning met een CEMT-certificaat benodigd.
 • Wanneer het een waardevolle lading betreft wil je het liefst een partij die de lading van begin tot eind bij zich houdt. Internationaal bestaat de kans dat het waardevolle object door diverse handen heengaat. Dit brengt extra risico op schade met zich mee. Probeer dit zoveel mogelijk te vermijden.
 • Zorg voor een verzekering die ruim dekking biedt.
 • Zorg voor een extreem goede verpakking. Een gespecialiseerd transportbedrijf weet wat hem te doen staat. Controleer dit altijd dubbel en maak foto's van de staat van de zending ten tijde van verzending.
 • Zet de afspraken met de transporteur goed op papier. Laat er geen onduidelijkheid over bestaan wie waarvoor verantwoordelijk is.

Kunsttransport buiten de EU (invoer of uitvoer)

Er zijn strenge regels wat betreft de invoer naar of uitvoer uit de Europese Unie van cultuurgoederen zoals bepaalde kunst en antiek. Als u niet de juiste vergunning heeft bij de uitvoer en de douane checkt uw zending, dan wordt de uitvoer door de douane gestopt en onderzocht. Dit kan lang duren en geld kosten.

Bij invoer van cultuurgoederen van buiten de EU controleert de douane of deze niet illegaal uit een andere land zijn uitgevoerd.

Of uw waardevolle object vergunningsplichtig is, hangt af van het type object. Zo heeft u voor bijvoorbeeld een tekening alleen een vergunning nodig wanneer deze een waarde heeft van meer dan 15.000 euro en ouder dan 50 jaar oud is. Op de website van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed vindt u de complete lijst.

Verzeker kunsttransport

Als het object wat u vervoert veel emotionele of financiele waarde vertegenwoordigt, raden we u sterk aan een goederentransportverzekering af te sluiten. Onder de standaard transportvoorwaarden (AVC/CMR) die meestal gelden bent u namelijk maar voor een zeer beperkt bedrag gedekt. U heeft hiervoor een goederentransportverzekering nodig. U kunt dit zelf bij diverse verzekeraars regelen of het transportbedrijf kan u hierbij helpen. Er is een aantal specialistische verzekeraars op dit gebied. In de meeste gevallen zijn de goederentransportverzekeringen van de grote verzekeraars ook voldoende.

Overeenkomst voor kunsttransport

In de meeste gevallen zal de kunsttransporteur zorg dragen voor een degelijke overeenkomst. Zorg dat de afspraken met de transporteur goed op papier staan. Hier moet ook duidelijk uit blijken wie verantwoordelijk is voor voorbereiding, inpakken, laden en lossen. Wij adviseren u in zee te gaan met een kunsttransporteur die de AVC/CMR voorwaarden hanteert.

Mercurius god van transport
fragile kunsttransport

Verpak en bescherm de kunst voor transport

Er zijn ook diverse bedrijven die zich specialiseren in dozen en kisten speciaal voor het transport van kunststukken. Als u een kleiner kunstobject met een pakketdienst wilt versturen is het belangrijk dat er een perfect passende doos omheen zit. Verder raden we aan om bepaalde markeringen op de doos aan te brengen (als deze er niet al op zitten). De "This Side Up" sticker is een goed idee. Hoewel het met een schilderij natuurlijk niet zoveel uitmaakt welke zijde naar boven gericht is, zorgt het er wel voor dat pakketdiensten er mogelijk wat voorzichtiger mee omgaan. Verder is de "Fragile" markering absoluut noodzakelijk. Helaas wordt er in de praktijk in veel distributiecentra en door koeriers niet altijd even netjes met de spullen omgegaan, ongeacht de markeringen. Het is dus echt belangrijk om de zending goed schok- en waterbestendig te maken.

Grotere en kostbare schilderijen gaan meestal in speciale kisten die tegen een stootje kunnen. Voor kostbare schilderijen met een afmeting van worden deze op maat gemaakt door een kistenmaker. Een goed kunsttransportbedrijf kan hierbij ook adviseren.

Kunsttransport maatwerk

Hieronder valt alles wat maatwerk vereist. Denk aan het vervoer van echt grote kunststukken of aan een complete tentoonstelling die moet worden ingepakt, vervoerd en weer worden uitgepakt. Een goed kunsttransportbedrijf kan dit soort uitdagingen aan. Waterdichte verzekeringen, vakmanschap en duidelijkheid over de tijdslijn en budgetten zijn hierbij van cruciaal belang. Goed contact tussen transporteur en klant is een vereiste. Wij brengen u graag in contact met de juiste bedrijven.

transport expositie kunst

Kunsttransport kosten

Kunsttransport is vaak maatwerk. Hiervoor dient een offerte op maat te worden gemaakt. De totale kosten bestaan onder andere uit:

 • De transportkosten: totale afstand tussen laad- en losbestemming en eventuele voorrijkosten. Hieronder valt ook de brandstoftoeslag die afhankelijk is van de brandstofprijzen op dat moment.
 • Het aantal objecten: is er een of zijn er meerdere voertuigen nodig?
 • De kosten van de aanvullende goederentransportverzekering.
 • In geval van internationaal transport: tol, invoer- of uitvoerkosten. Als de transporteur of expediteur hier aanvullende zaken moet regelen kan dit extra kosten met zich meebrengen.
 • De tijdslijn: of het autotransport spoed heeft of planbaar is.
 • Inpak- en uitpakkosten. In sommige gevallen is hier maatwerk nodig, bijvoorbeeld speciale kisten.
 • Opslagkosten: bij internationaal transport van waardevolle objecten kan het zijn dat deze bij de douane worden vastgehouden ter controle. In sommige gevallen duurt dit even. De opdrachtgever kan deze kosten voor zijn of haar rekening krijgen.

Het is aan te raden een vaste opdrachtprijs overeen te komen met de transporteur. Wij raden u in ieder geval aan meerdere offertes op te vragen bij gespecialiseerde transporteurs.

Hieronder vind u een aantal voorbeelden van eerdere offertes voor kunsttransport:

TransportKosten (incl. btw)
Vervoer van mozaïek naar Ravenna (It.)1900
Vervoer antieke spiegel 140 × 80cm van Lyon (Fr.) naar Amsterdam950
Doos met schilderij van Vreeland (UTR) naar Sneek (FR)340
Beeld verplaatsen van Londen naar Amsterdam4500
transport schilderij van Rossum (Gelderland) naar Turijn, Italië1266
Schilderij 100×100 cm van Roosendaal naar expositie in Zwolle1082

Kunst- en waardetransportbedrijven

Nederland heeft een relatief groot aantal kunsttransporteurs en heeft hierin bovengemiddeld veel ervaring. Er zijn specialisten die zich uitsluitend met kunstobjecten bezighouden, maar ook transportbedrijven die het als onderdeel van hun bredere dienstenportefeuille zien. Let bij het kiezen op dat het transportbedrijf de vergunningen en verzekeringen goed op orde heeft. Dit voorkomt een hoop gedoe achteraf.

Vraag offertes aan voor kunst en waardetransport

Vul het onderstaande formulier in en ontvang gratis en snel offertes van de beste bedrijven.

 • Beschrijf hier uitgebreid het artikel, de verpakking en eventuele bijzonderheden.
 • Dit is niet verplicht
 • Beschrijf hier uitgebreid en puntsgewijs uw opdracht. Vermeld hier alle bijzonderheden. Zijn de laad- en losplaats goed bereikbaar? Zijn er wel of geen mensen aanwezig om te helpen met inladen? Let op: Vermeld GEEN persoons- of contactgegevens.
 • Laad- / ophaaladres

  • Straat + huisnummer
  • Stad of dorp

 • Afleveradres

  • Straat + huisnummer
  • Stad of dorp
 • Uw aanvraag blijft actief tot deze datum, tenzij u hem eerder zelf sluit
 • Ontvang 60% meer reacties met een telefoonummer
 •  

Offertes voor Kunsttransport

Bereik met één aanvraag meerdere gespecialiseerde kunsttransporteurs.

Kennisbank