Wetgeving en vergunningen in de transportsector

Binnen de transportsector zijn er meerdere wetten en vergunningen. Sommige zijn Europees geregeld en anderen zijn landelijk geregeld. Transportscanner vereist van zijn leden openheid over de aanwezige transportvergunningen. In onze bedrijvengids registreren we bedrijven met hun geverifieerde vergunningen en overige papieren. Lees hieronder meer over welke vergunningen, certificaten en ander papierwerk een transportbedrijf op orde moet hebben.

Niwo logo vierkant

Eurovergunning

Deze vergunning is verplicht voor bedrijven actief in beroepsgoederenvervoer over de weg met een voertuig met een laadvermogen van meer dan 500 kg. Een Euroergunning geldt voor binnenlands en grensoverschrijdend vervoer binnen de Europese Unie en dient iedere 5 jaar verlengd te worden. Verdere dient de vergunning aanwezig te zijn in het voertuig.

In theorie zouden alle vrachtwagens en de meeste bestelwagens in het bezit dienen te zijn van een Eurovergunning en alleen kleine koeriersdiensten deze niet nodig hebben. In de praktijk zijn er veel bedrijven die zonder Eurovergunning toch te zware ladingen vervoeren. In onze bedrijvengids zie je eenvoudig of een bedrijf in het bezit is van een Eurovergunning.

De vergunning word uitgegeven door de NIWO. Op hun website kun je ook de Eurovergunning database checken of een bedrijf in het bezit is van zo'n vergunning. Met een Eurovergunning mag je transporten uitvoeren tussen alle landen binnen de Europese Unie, oftewel België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Engeland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië en Zweden.

Vereisten voor transportbedrijven in Nederland (bus met laadgewicht >500kg)

Vereiste Beschrijving
Transportvergunning Als transportbedrijf moet u een Eurovergunning aanvragen bij de NIWO.
Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt schade aan derden veroorzaakt door uw bedrijf.
Voertuigverzekering U moet uw voertuig(en) verzekeren met een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA-verzekering).
Goederenverzekering Om de goederen die u vervoert te verzekeren, kunt u een goederenverzekering afsluiten.
Vakbekwaamheid De vervoersmanager van uw bedrijf moet beschikken over de vereiste vakbekwaamheid om te mogen werken in de transportsector.
Tachograafkaart Uw voertuig moet zijn uitgerust met een digitale tachograaf, en u heeft een bestuurderskaart nodig om het gebruik ervan te registreren.
Rijbewijs Bestuurders moeten in het bezit zijn van een geldig rijbewijs voor de categorie van het voertuig dat ze besturen (bijv. rijbewijs C).

CEMT-vergunning:

Dit is altijd een aanvulling op de eurovergunning. Met een CEMT-vergunning kan er van en naar 44 landen worden vervoer worden uitgevoerd. Dit zijn alle 27 EU landen + 17 extra landen, namelijk Albanië, Armenië, Azerbeidzjan, Bosnië-Herzegovina, Georgië, Liechtenstein, Noord-Macedonië, Moldavië, Montenegro, Noorwegen, Oekraïne, Rusland, Servië, Turkije, Wit-Rusland, IJsland en Zwitserland.

Er zijn bepaalde eisen waaraan voldaan moet worden om een CEMT vergunning te krijgen. De CEMT vergunning is 1 jaar geldig en wordt uitgegeven door de NIWO.

Op deze pagina kun je precies zien welke vergunningen per land vereist zijn.

Truck met opleggers
cargo

Ritmachtigingen

In bepaalde gevallen zijn aanvullende ritmachtigingen nodig, voornamelijk voor landen buiten de Europese Unie. Zowel beroepsgoederenvervoerders als eigen vervoerders kunnen ritmachtigingen aanvragen. Een ritmachtiging is geldig voor één heen- en aansluitende retourrit. Voor bepaalde landen zijn ook termijnmachtigingen beschikbaar, die een jaar geldig zijn. Een alternatief voor een ritmachtiging of een termijnmachtiging is de CEMT-vergunning. Dit is aan te raden wanneer een bedrijf geregeld op landen buiten de EU rijdt.

Termijnmachtiging

Ritmachtiging voor een bepaald land die een kalenderjaar geldig is. Een alternatief voor een ritmachtiging of een termijnmachtiging is de CEMT-vergunning. Ritmachtigingen en termijnmachtigingen worden uitgegeven door de NIWO.

VIHB-registratie

Registratie voor bedrijven die zich bezig houden met het vervoeren, inzamelen, handelen en/of bemiddelen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen. Bedrijven die zich hiermee bezig houden dienen op de landelijke VIHB-lijst te staan.

 

Vrachtvliegtuig in de lucht
Goederentrein

Bestuurdersattest niet EU-chauffeurs beroepsgoederenvervoer

Wanneer een Nederlands bedrijf chauffeurs in dienst heeft van buiten de EU, dient er een bestuurdersattest te worden afgegeven. De Nederlandse transportonderneming vraagt deze aan voor de chauffeur bij de NIWO. Een bestuurdersattest is in principe 5 jaar geldig, tenzij een van de andere vereiste documenten eerder verloopt (geldigheid NL-rijbewijs C, code 95, geldigheid paspoort, geldigheid communautaire vergunning van de transportonderneming, geldigheid GVVA). Een dergelijk attest bestaat ook voor personenvervoer.

 

TIR-carnet

Het TIR-systeem is een internationaal douane-transito-systeem voor goederenvervoer over de weg. Dit kan gebruikt worden voor het transport van douanegoederen om deze in een ander land in te voeren. Om een TIR-carnet aan te kunnen vragen dien je als bedrijf geregistreerd te staan als TIR-overeenkomsthouder.

 

Containerschip
Vrachtvliegtuig in de lucht

e-CMR

Digitale vrachtbrief voor binnen de EU. Hiermee wordt nu een driejarige pilot gedraaid om uiteindelijk van papieren vrachtbrieven af te komen. Lees hier meer over de e-CMR.

 

Kwaliteitsnorm: ISO 9001 certificering/ ISO 9001:2015 transitie

Dit is een certificering voor een internationaal geaccepteerde norm voor kwaliteitsmanagement. Hiermee wordt aangetoond te voldoen aan kwaliteitseisen en klantwensen. Daarnaast staat dit garant dat je voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. De ISO 9001:2015 is de opvolging hiervan na 2015. De nadruk komt hierbij meer te liggen op de context waarin de organisatie functioneert.

 

Optimalisatie Arboprocessen: OHSAS 18001/ ISO 45001

De OHSAS 18001 is sinds 2018 vervangen door de ISO 45001. Dit is een internationale norm voor het optimaliseren van de arboprocessen in een organisatie.

 

Gevaarlijke stoffen vervoeren

Lees ons uitgebreide artikel over het transport van gevaarlijke goederen. De regels voor het vervoeren van gevaarlijke stoffen staan in Basisnet. Er zijn hier Europese regels die aangevuld worden door extra Nederlandse veiligheidsmaatregelen. Voor de verschillende gevaarlijke stoffen, gelden verschillende regels. Deze regels gelden voor:

  • vervoersmiddelen (zoals tankwagens, schepen, reservoirwagens);
  • verpakkingen;
  • chauffeurs (zij hebben vaak speciale diploma’s nodig);
  • vervoersdocumenten;
  • etikettering gevaarlijke stoffen.

Dit is allemaal opgenomen in de Wet vervoer gevaarlijke stoffen. Hierover is veel meer te vinden op de website van de Inspectie en de website van de overheid.

Dan is er nog het zogenaamde Basisnet. Dit is een netwerk waarbinnen vervoer van gevaarlijke stoffen via de Nederlandse infrastructuur wordt gegarandeerd.

Wegen

Regelgeving veiligheid

Bescherming van veiligheid

Rij- en rustijden

Chauffeurs die transport over de weg verrichten dienen zich te houden aan regels voor rij- en rusttijden. Deze regels zijn vastgesteld in een Europese verordening (nummer 561/2006). In Nederland zijn deze regels uit de verordening opgenomen in de wetgeving: het Arbeidstijdenbesluit vervoer. Deze regels gelden voor alle landen binnen de Europese unie. De verordening is hier te downloaden. Verdere informatie is te vinden op Transport-online of op de site van de wetgeving van de Europese unie

Overbelading: wegen met het WIM-VID systeem

15-20% van de vrachtwagens is overbeladen. Dit kan gevaarlijk zijn, leidt tot oneerlijke concurrentie en er is vaker wegonderhoud nodig. Dit dient dus tegengegaan te worden. Dit gebeurt door vrachtwagens te wegen bij WIM-VID systemen.

Bescherming van chauffeurs in loondienst

CAO Beroepsgoederenvervoer

Voor deze sector geldt de CAO Beroepsgoederenvervoer. In deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt de relatie tussen werkgever van transportbedrijf en een chauffeur in loondienst bepaald. Ook bepaalt deze CAO het (minimum) salarisniveau in de sector.

Vervoersovereenkomst- en voorwaarden

De relatie tussen een transporteur en de opdrachtgever wordt in eerste instantie bepaald door de Nederlandse wet, meer specifiek Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek. Een verlader en een vervoerder van goederen of personen gaan een vervoersovereenkomst aan. Bij deze overeenkomst worden vaak vervoersvoorwaarden gebruikt.

Algemene Vervoerscondities - AVC voorwaarden

De wet biedt zeer algemene regels die teveel ruimte overlaten voor onduidelijkheid. Omdat je als vervoerder of verlader niet continu het wiel opnieuw wilt uitvinden en alles minitieus op papier wilt zetten, hebben de vertegenwoordigers van de belangrijkste branchepartijen standaard vervoerscondities opgesteld: de Algemene Vervoerscondities 2002 (AVC). Voor transporten over de grens zijn de zogenaamde CMR voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden kunnen transporteurs kosteloos gebruiken.

In deze voorwaarden wordt de verlader (opdrachtgever) weliswaar beschermd, maar in sommige gevallen kan een aanvullende goederentransportverzekering uitkomst bieden om volledige dekking van schade te garanderen. De AVC-voorwaarden dekken onder andere €3,40 per kilogram lading.

Speciale vervoerscondities voor deelmarkten

Meerdere deelsectoren in de transportsector hebben behoefte aan net andere condities dan de algemene in de AVC. Dit heeft geleid tot het opstellen van diverse sets voorwaarden voor deelsectoren. Dit zijn aanvullingen op de AVC waarbij bijvoorbeeld de aansprakelijkheid anders is uitgewerkt, gebaseerd op de praktijk in die deelsector. De belangrijkste staan hieronder:

In het geval van die laatste (AVET) wordt bijvoorbeeld de aansprakelijkheid van de vervoerder onder bepaalde omstandigheden verminderd in vergelijking met de wettelijke aansprakelijkheid. Bij transport van bijzonder grote of zware objecten worden weer andere voorwaarden toegepast dan bij regulier transport. Een van de grootste verschillen met de standaardvoorwaarden is dat in tegenstelling tot de algemene vervoerscondities, onder de AVET verlader en vervoerder samen horen te overleggen over wie welke taken uitvoert. Onder andere het laden, lossen, vrijmaken van de route (bijvoorbeeld verwijderen obstakels, verkeersborden) gaat dus in overleg. De AVET beschrijft de verplichtingen en aansprakelijkheid van zowel verlader als vervoerder. De voorwaarden gaan dus meer uit van een zekere gelijkheid van partijen.

Bij internationaal transport dient het CRM-verdrag op het transport toe te worden gepast. Dit zijn geen algemene voorwaarden maar een dwingend recht.

Internationaal wegtransport - CRM verdrag

Het CMR-verdrag is automatisch van toepassing op vervoerovereenkomsten voor internationaal wegtransport, waarbij de plaats van inontvangstneming en/of de plaats van aflevering gelegen is in een lidstaat. Het CMR-verdrag is dwingend recht. Met andere woorden: algemene voorwaarden en vervoersafspraken tussen partijen, die in strijd zijn met het CMR, zijn ongeldig. In Nederland kunt u ervoor kiezen om het CMR van toepassing te verklaren op uw overeenkomsten van binnenlands vervoer. Meer hierover vindt u op de website van het SVAA.

Transportbedrijf met de juiste vergunningen vinden

Zoals hierboven beschreven zijn er, afhankelijk van het type transport, diverse regels van toepassing op chauffeurs en transportbedrijven. In Nederland en Europa is transport zeer sterk gereguleerd. Dit betekent niet altijd dat er ook volledig dekkende controle is van de overheid en andere instanties op het naleven van deze regels.

Er wordt helaas veel vervoerd zonder dat de papieren op orde zijn. Zo blijkt uit onderzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport dat 6 op de 10 verhuizers de benodigde vergunningen niet op orde heeft. Voor verhuizers gaat het dan om een Eurovergunning. Het kost tijd en geld om deze te behalen en er worden bepaalde eisen aan een transportbedrijf gesteld om deze vergunning te behalen. Dergelijke misstanden zorgen voor oneerlijke concurrentie in de transportmarkt. De bedrijven die hun vergunningen niet op orde hebben zijn bovendien vaak dezelfde die de arboregels niet naleven, wat deze oneerlijke concurrentie nog meer versterkt. Misschien wel het belangrijkst: het rondrijden zonder de juiste papieren kan leiden tot gevaarlijke situaties.

Transportscanner zet zich in om ervoor te zorgen dat transportbedrijven de juiste papieren op zak hebben. Ieder bedrijf op de website wordt grondig gecheckt op aanwezige vergunningen. Deze vergunningen worden gepubliceerd op de profielpagina van het aangesloten bedrijf. Dit profiel check je voordat je met een bedrijf in zee gaat. Wil je hier meer over lezen? Check dan onze pagina over het Kwaliteitskeurmerk.

Vraag offertes aan

Vraag vrijblijvend meerdere offertes aan bij aangesloten logistieke bedrijven of vind direct een bedrijf met de juiste kwalificaties in onze bedrijvengids.

Kennisbank