Binnen de transportsector zijn er meerdere wetten en vergunningen. Sommige zijn Europees geregeld en anderen zijn landelijk geregeld.

Inhoud:

 • Vergunningen
  • Eurovergunning
  • CEMT-vergunning
  • Ritmachtigingen
   • Termijnmachtiging
  • Bestuurdersattest niet EU-chauffeurs
  • VIHB-registratie
  • TIR-carnet
  • e-CMR
  • ISO 9001 certificering/ ISO 9001:2015 transitie
  • OHSAS 18001/ ISO 45001
  • Gevaarlijke stoffen vervoeren
 • Wetgevingen
  • Rij en rusttijden
  • CAO
  • Overbelading: wegen met het WIM-VID systeem
Transportplanning

Welke vergunningen, certificaten en machtigingen zijn er voor wegvervoerders?

Eurovergunning

Deze vergunning is verplicht voor bedrijven actief in beroepsgoederenvervoer over de weg met een voertuigen met een laadvermogen van meer dan 500kg. Dit betekent dus dat alle vrachtwagens en de meeste bestelwagens in het bezit zijn van een eurovergunning. Deze vergunning geldt voor binnenlands en grensoverschrijdend vervoer binnen de Europese Unie. Deze vergunning dient iedere 5 jaar verlengd te worden. De vergunning dient aanwezig te zijn in het voertuig. De vergunning word uitgegeven door de NIWO. Met een Eurovergunning mag je transporten uitvoeren tussen alle landen binnen de Europese Unie, oftewel België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Engeland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië en Zweden.

CEMT-vergunning:

Dit is altijd een aanvulling op de eurovergunning. Met een CEMT-vergunning kan er van en naar 44 landen worden vervoer worden uitgevoerd. Dit zijn alle 27 EU landen + 17 extra landen, namelijk Albanië, Armenië, Azerbeidzjan, Bosnië-Herzegovina, Georgië, Liechtenstein, Noord-Macedonië, Moldavië, Montenegro, Noorwegen, Oekraïne, Rusland, Servië, Turkije, Wit-Rusland, IJsland en Zwitserland.

Er zijn bepaalde eisen waaraan voldaan moet worden om een CEMT vergunning te krijgen. De CEMT vergunning is 1 jaar geldig en wordt uitgegeven door de NIWO.

Truck met opleggers

Ritmachtigingen

In bepaalde gevallen zijn aanvullende ritmachtigingen nodig, voornamelijk voor landen buiten de Europese Unie. Zowel beroepsgoederenvervoerders als eigen vervoerders kunnen ritmachtigingen aanvragen. Een ritmachtiging is geldig voor één heen- en aansluitende retourrit. Voor bepaalde landen zijn ook termijnmachtigingen beschikbaar, die een jaar geldig zijn. Een alternatief voor een ritmachtiging of een termijnmachtiging is de CEMT-vergunning. Dit is aan te raden wanneer een bedrijf geregeld op landen buiten de EU rijdt.

Termijnmachtiging

Ritmachtiging voor een bepaald land die een kalenderjaar geldig is. Een alternatief voor een ritmachtiging of een termijnmachtiging is de CEMT-vergunning.

VIHB-registratie

Registratie voor bedrijven die zich bezig houden met het vervoeren, inzamelen, handelen en/of bemiddelen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen. Bedrijven die zich hiermee bezig houden dienen op de landelijke VIHB-lijst te staan.

 

Vrachtvliegtuig in de lucht

Bestuurdersattest niet EU-chauffeurs beroepsgoederenvervoer

Goederentrein

Wanneer een Nederlands bedrijf chauffeurs in dienst heeft van buiten de EU, dient er een bestuurdersattest te worden afgegeven. De Nederlandse transportonderneming vraagt deze aan voor de chauffeur bij de NIWO. Een bestuurdersattest is in principe 5 jaar geldig, tenzij een van de andere vereiste documenten eerder verloopt (geldigheid NL-rijbewijs C, code 95, geldigheid paspoort, geldigheid communautaire vergunning van de transportonderneming, geldigheid GVVA). Een dergelijk attest bestaat ook voor personenvervoer.

 

TIR-carnet

Het TIR-systeem is een internationaal douane-transito-systeem voor goederenvervoer over de weg. Dit kan gebruikt worden voor het transport van douanegoederen om deze in een ander land in te voeren. Om een TIR-carnet aan te kunnen vragen dien je als bedrijf geregistreerd te staan als TIR-overeenkomsthouder.

 

Containerschip
Vrachtvliegtuig in de lucht

e-CMR

Digitale vrachtbrief voor binnen de EU. Hiermee wordt nu een driejarige pilot gedraaid om uiteindelijk van papieren vrachtbrieven af te komen.

 

Kwaliteitsnorm: ISO 9001 certificering/ ISO 9001:2015 transitie

Dit is een certificering voor een internationaal geaccepteerde norm voor kwaliteitsmanagement. Hiermee wordt aangetoond te voldoen aan kwaliteitseisen en klantwensen. Daarnaast staat dit garant dat je voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. De ISO 9001:2015 is de opvolging hiervan na 2015. De nadruk komt hierbij meer te liggen op de context waarin de organisatie functioneert.

 

Optimalisatie Arboprocessen: OHSAS 18001/ ISO 45001

Wegen

De OHSAS 18001 is sinds 2018 vervangen door de ISO 45001. Dit is een internationale norm voor het optimaliseren van de arboprocessen in een organisatie.

 

Gevaarlijke stoffen vervoeren

De regels voor het vervoeren van gevaarlijke stoffen staan in Basisnet. Er zijn hier Europese regels die aangevuld worden door extra Nederlandse veiligheidsmaatregelen. Voor de verschillende gevaarlijke stoffen, gelden verschillende regels. Deze regels gelden voor:

 • vervoermiddelen (zoals tankwagens, schepen, reservoirwagens);
 • verpakkingen;
 • chauffeurs (zij hebben vaak speciale diploma’s nodig);
 • vervoersdocumenten;
 • etikettering gevaarlijke stoffen.

Dit is allemaal opgenomen in de Wet vervoer gevaarlijke stoffen. Hierover is veel meer te vinden op https://www.ilent.nl/onderwerpen/wet-en-regelgeving-gevaarlijke-stoffen en https://wetten.overheid.nl/BWBR0007606/2015-04-01.

https://www.infomil.nl/onderwerpen/veiligheid/basisnet-0/

Regelgeving veiligheid

Bescherming van veiligheid

Rij- en rustijden

Chauffeurs die transport over de weg verrichten dienen zich te houden aan regels voor rij- en rusttijden. Deze regels zijn vastgesteld in een Europese verordening (nummer 561/2006). In Nederland zijn deze regels uit de verordening opgenomen in de wetgeving: het Arbeidstijdenbesluit vervoer. Deze regels gelden voor alle landen binnen de Europese unie. De verordening is hier te downloaden. Verder informatie is te vinden op Transport-online of op de site van de wetgeving van de Europese unie

Overbelading: wegen met het WIM-VID systeem

15-20% van de vrachtwagens is overbeladen. Dit kan gevaarlijk zijn, leidt tot oneerlijke concurrentie en er is vaker wegonderhoud nodig. Dit dient dus tegengegaan te worden. Dit gebeurt door vrachtwagens te wegen bij WIM-VID systemen.

Bescherming van chauffeurs in loondienst

CAO Beroepsgoederenvervoer

Voor deze sector geldt de CAO Beroepsgoederenvervoer. In deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt de relatie tussen werkgever van transportbedrijf en een chauffeur in loondienst bepaald. Ook bepaalt deze CAO het (minimum) salarisniveau in de sector.

Bescherming van opdrachtgever

De relatie tussen een transporteur en de opdrachtgever wordt in eerste instantie bepaald door de Nederlandse wet, meer specifiek Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek. Deze bepalingen zijn algemeen van aard en bieden dus niet altijd uitkomst in specifieke gevallen. Om dergelijke situaties te voorkomen hebben de vertegenwoordigers van de belangrijkste branchepartijen algemene vervoerscondities opgesteld: de Algemene Vervoerscondities 2002 (AVC). Voor transporten over de grens zijn de zogenaamde CMR voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden kunnen transporteurs kosteloos gebruiken.