Verf transport?

Plaats vrijblijvend een aanvraag en ontvang offertes

Makkelijk en snel

Sommige verfsoorten vallen onder de ADR gevarentransport regeling, maar niet allemaal. Het juiste transportbedrijf kan u hierbij helpen. U plaatst alleen een aanvraag en bedrijven nemen contact met u op.

Verf transport

Sommige soorten verf vallen onder de ADR gevarenstoffen regeling. Dit betekent dat het gezien wordt als een gevaarlijke stof en dat het transport aan bepaalde eisen moet voldoen. Meestal staat op de pot verf aangegeven onder welke gevarenklasse de verf behoort. De verf kan een van de volgende UN nummers hebben: UN 1263, UN 3066, UN 3469 of UN 3470.

Het vervoer van verf is niet altijd eenvoudig. Het gebruik van gevaarlijke stoffen en de beperkingen op het vervoer van verven en lakken zijn vastgelegd in Verordening (EG) nr. 1272/2008. Dit artikel geeft een overzicht.

Het vervoeren van verf blijkt al dan niet gevaarlijk te zijn, afhankelijk van het soort verf. Het is belangrijk welke classificatie is toegekend, want er gelden verschillende wetten en regels. Er zijn drie soorten:

- Verven op basis van loodpigmenten (niet meer gebruikt sinds 1982)

- Verven met organische oplosmiddelen

maar geen ontvlambare oplosmiddelen

- Verven die ontvlambare oplosmiddelen bevatten

Het vervoer van deze verven is onderworpen aan de voorschriften van het ADR, RID en CLP. Voorschriften in verband met vervoer over de weg en per spoor (ADR), vervoer over de binnenwateren en over zee (RID, bijvoorbeeld in RoRo koelcontainers) en de EU-verordening betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (CLP).

In de CLP zijn basisveiligheidseisen voor het vervoer van gevaarlijke goederen vastgelegd. Dit geldt ook voor verf. Het Europees Parlement heeft in december 2014 een artikel gepubliceerd, waarin staat dat alleen producten die geëtiketteerd zijn met een "gevaarsymbool". Een nummer en een gevaarsnaam kunnen worden gekoppeld aan de respectieve ADR-, RID- of CLP-classificaties.

Verf mag dan wel als gevaarlijke goederen zijn ingedeeld, dat betekent niet dat alles ook als zodanig moet worden vervoerd. Als u verf (of een uitgebreid voorwerp) wilt vervoeren, hebt u alleen een vergunning nodig als het product geclassificeerd als gevaarlijke goederen. Als u verf in tankcontainers wilt vervoeren, hebt u een vergunning nodig, ongeacht de classificatie.

Nederland: vervoer zonder beperkingen

In Nederland gelden geen voorschriften voor verven en lakken die in gesloten containers (tankcontainers) worden vervoerd. Deze mogen zonder speciale vergunning of kennisgeving worden vervoerd. Er is geen verplichting om het product als een "gevaarlijk goed" te etiketteren.

Uitzonderingen: verven en lakken met organische oplosmiddelen

Als een verf organische oplosmiddelen bevat, kan deze ook als "gevaarlijk stof". Dit is het geval als het meer dan 0,1 gewichtsprocent organische oplosmiddelen bevat met een kookpunt lager dan 65 graden Celsius. Hier heeft u wel een vergunning nodig voor het vervoer, maar alleen in gesloten containers (tankcontainer). De regelgeving schrijft voor dat dit product als "gevaarlijk" moet worden geëtiketteerd.

Verven en lakken met gevaarlijke oplosmiddelen moeten worden geëtiketteerd als "gevaarlijke goederen", ongeacht de wijze waarop het wordt vervoerd.

Indien een product zowel gevaarlijke als ongevaarlijke oplosmiddelen bevat, gelden de strengste bepalingen voor het vervoer. In dat geval moet u verven of lakken met organische oplosmiddelen altijd in gesloten recipiënten (tankcontainer) vervoeren.

Wat kost Verf transport?

verfpotten

In 3 stappen uw Verf transport uitbesteed

Plaats in enkele minuten uw aanvraag

Ontvang offertes van transporteurs

Besteed uw opdracht uit

Voorbeelden van Verf transport

 • Pallet met verf vanuit Zweden naar Amsterdam
 • Vier 60L potten verf van Sneek naar Eindhoven
 • Diverse soorten verf en lak van scheepswerf in Amsterdam naar scheepswerf in Lemmer

Veelgestelde vragen

Plaats uw Verf transport opdracht

 • Dit is te vinden op de verpakking. Indien u het GEVI nummer niet kan vinden laat u het leeg. In dat geval raden wij u aan zeer specifiek te zijn in de omschrijving. Meerdere aankruisen mogelijk met CTRL of CMND
 • Vermeld geen persoonlijke- of contactgegevens.
 • Beschrijf hier uitgebreid en puntsgewijs uw opdracht. Vermeld hier alle bijzonderheden. Zijn de laad- en losplaats goed bereikbaar? Zijn er wel of geen mensen aanwezig om te helpen met inladen? Let op: Vermeld GEEN persoons- of contactgegevens.
 • Laad- / ophaaladres

  • Straat + huisnummer
  • Stad of dorp

 • Afleveradres

  • Straat + huisnummer
  • Stad of dorp
 • Uw aanvraag blijft actief tot deze datum, tenzij u hem eerder zelf sluit
 • Ontvang 60% meer reacties met een telefoonummer
 •  

Waarom Transportscanner?

Kwaliteit - Alle bedrijven worden gecheckt op kwaliteit en vergunningen. Controleer een bedrijf altijd in onze bedrijvengids.

Snel - Binnen 24 uur meerdere offertes

Gratis -  Het aanvragen en ontvangen van offertes is gratis en vrijblijvend

Kennisbank transport